11 โปรแกรมเพื่อสุขภาวะดียั่งยืน

| |
อ่าน : 4,317

สสส.ชู11โปรแกรมเพื่อสุขภาวะดียั่งยืนขยายสู่ ร.ร.- ท้องถิ่น

11โปรแกรมเพื่อสุขภาวะดียั่งยืน thaihealth

นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. สนับสนุนภาคีเครือข่ายสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยในปี 2557-2558 ศูนย์เรียนรู้ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อขยายผล องค์ความรู้สุขภาวะของภาคีเครือข่าย สสส.สำนักต่างๆ ทั้งหมด 5 หลักสูตร (หลักสูตรละ 2 รุ่น รุ่นละ 30-50 คน)

ได้แก่ 1.หลักสูตร "เรียนรู้ร่วมสร้างโภชนาการสมวัยในศูนย์เด็กเล็ก" 2.หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมในการจัดการโรงเรียนปลอดบุหรี่" 3.หลักสูตร "การจัดการความปลอดภัยทางถนนในชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน" 4.หลักสูตร "ละคร:กระบวนการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง" 5.หลักสูตร "พลิกมุมมองเรื่องเพศ คุยกับลูกเชิงบวก" ซึ่งเกิดจากความร่วมมืออย่างเข้มแข็งของภาคีและวิทยากรเจ้าของชุดความรู้ นักวิชาการของ สสส.สำนักต่างๆ รวมทั้งผู้เข้าร่วมอบรมที่มาเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมกันอย่างตั้งใจและกระตือรือร้น รวมทั้งได้นำความรู้11โปรแกรมเพื่อสุขภาวะดียั่งยืน thaihealthที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในพื้นที่ชุมชน โรงเรียนของตนเอง ผลการประเมินกระบวนการดำเนินโครงการในภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ พึงพอใจต่อกระบวนการเรียนรู้ ได้รับความรู้และบางส่วนได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ขยายผลและต่อยอดการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ของตนเอง

นอกจากนี้ยังมี 6 ชุดใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปี 2558-2559 มีการขยายต่อองค์ความรู้ใหม่ๆ ใน 6 ประเด็น ได้แก่ 1.การปรับสภาพพื้นที่เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุโดยท้องถิ่น 2.การเล่นจานร่อนสำหรับคนพิการ 3.พลังงานทางเลือกสำหรับชุมชนท้องถิ่น 4.ท้องถิ่นร่วมใจดูแลผู้สูงวัยในชุมชน 5.การสืบสวนอุบัติเหตุสำหรับท้องถิ่นรวม และ 6.อาสาสมัครสื่อสารเรื่องเพศในชุมชน

ทั้งนี้ ผลงานของภาคีเครือข่ายที่นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมโปรแกรมการเรียนรู้ไปปรับใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งจัดทำคลิปวิดีโอเสนอผลงานของพื้นที่ต้นแบบ ที่นำความรู้ไปต่อยอดขยายผลในพื้นที่ของตนเองได้น่าสนใจ เพื่อนำไปเผยแพร่ในโอกาสต่างๆ ต่อไปด้วย

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม