ชู 8 กิจกรรม ส่งเสริมโภชนาการเด็กไทย

| |
อ่าน : 8,215

สธ.ร่วมกับภาคีเครือข่าย ชู 8 กิจกรรม ขับเคลื่อนโภชนาการเด็กไทยดีถ้วนหน้า     

ชู 8 กิจกรรม ส่งเสริมโภชนาการเด็กไทย thaihealth

แฟ้มภาพ

รศ.พญ.อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ นายกสมาคม โภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดเผยว่า ภารกิจหลักของสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ คือ การ ส่งเสริมและสนับสนุนสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการมีภาวะโภชนาการดี โดยดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายในการกำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการดำเนินงานด้านอาหารและโภชนาการของประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมภาวะโภชนาการ และป้องกัน ภาวะทุพโภชนาการของคนไทย กิจกรรมหลัก ที่สำคัญ คือ การจัดประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำปี และจัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันที่เป็นครั้งที่ 9 ภายใต้ชื่อ "โภชนาการดีถ้วนหน้า ตามรอยพระบาทเจ้าฟ้านักโภชนาการ"

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยได้ขับเคลื่อนงานอาหารและโภชนาการร่วมกับสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ มาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง และขับเคลื่อนมาอย่างยาวนานกว่า 63 ปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหน่วยงานที่เป็นผู้นำในอาเซียน ด้านระบบส่งเสริม สุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อคนไทยสุขภาพดี และให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานเพื่อเจริญตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการของคนไทย โดยได้ร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) กระทรวงศึกษาธิการและภาคีเครือข่าย ดำเนินงาน โครงการเด็กไทยแก้มใส ภายใต้การบูรณาการงาน 8 กิจกรรม ได้แก่ 1.เกษตรในโรงเรียน 2.การจัดการเรียนรู้เกษตร โภชนาการ และสุขภาพ 3.การจัดบริการอาหารของโรงเรียน 4.สหกรณ์นักเรียน 5.การติดตามภาวะโภชนาการนักเรียน 6.การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 7.การพัฒนาสุขนิสัยนักเรียน และ 8.การจัดบริการสุขภาพในโรงเรียน ซึ่งขณะนี้มีจำนวนโรงเรียนต้นแบบ 544 แห่ง จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ 5,400 แห่ง ในปี 2560

กรมอนามัยจะมุ่งมั่นร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อเจริญรอยตาม พระยุคลบาทเจ้าฟ้านักโภชนาการในงานอาหารและโภชนาการของประเทศไทยต่อไป

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม