แนะใช้รถโดยสารสาธารณะ เดินทางทอดกฐิน

| |
อ่าน : 2,751

ปภ.แนะเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะถูกวิธีเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลทอดกฐิน

แนะเลือกใช้รถโดยสารสาธารณะ เดินทางทอดกฐิน thaihealth

แฟ้มภาพ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการป้องกันอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะในช่วงเทศกาลทอดกฐิน โดยเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐาน รถโดยสารอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ดัดแปลงสภาพรถ พนักงานขับรถมีความพร้อมในการขับรถและคนขับชำนาญเส้นทาง ขณะเดินทางควรหลีกเลี่ยงการนั่งใกล้ประตูรถ ใช้อุปกรณ์นิรภัยและล็อกประตูทุกครั้งที่เดินทาง พร้อมหมั่นสังเกตลักษณะการขับขี่ของคนขับรถ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ช่วงระยะเวลา 1 เดือนหลังเทศกาลออกพรรษา พุทธศาสนิกชนนิยมไปทำบุญทอดกฐินตามวัดต่างๆ โดยเช่ารถโดยสารสาธารณะ ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มักเกิดอุบัติเหตุกับรถโดยสารสาธารณะที่ประชาชนเช่าไปทำบุญทอดกฐินบ่อยครั้ง เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแนะข้อควรปฏิบัติในการป้องกันอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ ดังนี้ 1.เลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะจากผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐานและไม่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุรุนแรง 2.รถโดยสารอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย 3.ไม่ดัดแปลงสภาพรถ 4.มีอุปกรณ์นิรภัยประจำรถ อาทิ เข็มขัดนิรภัย ค้อนทุบกระจก ถังดับเพลิง ซึ่งสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 5.ไม่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ดัดแปลงสภาพ โดยเพิ่มจำนวนเบาะที่นั่งให้มากขึ้น รวมถึงเลือกประเภทรถโดยสารให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทาง หากต้องใช้เส้นทางภูเขา ทางคดเคี้ยว และลาดชัน

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวต่อไปว่า 6.ไม่ควรใช้บริการรถโดยสารสองชั้น เพราะเสี่ยงต่อการเกิดพลิกคว่ำ โดยเฉพาะหากพนักงานขับรถไม่มีความชำนาญเส้นทางจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น ให้ใช้บริการรถรับจ้างในพื้นที่จะปลอดภัยมากกว่า 7.กำชับให้ผู้บริการรถเช่าจัดพนักงานขับรถที่มีใบอนุญาตขับรถโดยสารสาธารณะ มีความชำนาญเส้นทาง มีทักษะในการขับรถ สามารถแก้ไขเหตุฉุกเฉิน กรณีเดินทางระยะไกล ควรมีพนักงานผลัดเปลี่ยนกันขับรถ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการง่วงหลับใน 8.ขณะโดยสารรถควรหลีกเลี่ยงการนั่งใกล้ประตูรถ เพราะประตูรถมีโครงสร้างเปราะบาง เมื่อประสบอุบัติเหตุจะยุบตัวหรือเปิดออก ทำให้ถูกอัดติดอยู่ในรถหรือถูกเหวี่ยงออกนอกรถ 9.พร้อมคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดระยะเวลาการเดินทาง เพื่อป้องกันการกระแทกกับอุปกรณ์ต่างๆ ภายในรถ รวมถึงลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 10.ล็อกประตูรถทุกครั้ง เพื่อป้องกันการกระเด็นออกจากตัวรถกรณีประสบอุบัติเหตุ 11.ไม่นอนหลับขณะเดินทาง หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้มีสติและสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัย 12.ควรหมั่นสังเกตลักษณะการขับขี่ของคนขับรถ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด หากมีพฤติกรรมการขับขี่ที่เสี่ยงอันตราย ควรกล่าวตักเตือนและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 13.หากพบผู้ขับขี่มีอาการง่วงนอน ควรให้จอดรถพักในบริเวณที่ปลอดภัย เพื่อพักผ่อนหรือผลัดเปลี่ยนให้พนักงานขับรถคนอื่นขับแทน ทั้งนี้ ผู้โดยสารรถสาธารณะควรสำรวจ สังเกต จดจำจุดติดตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉินและเรียนรู้การใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างถูกวิธี รวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัย

 

 

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม