ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองด้วย 5 อ. 2 ส.

| |
อ่าน : 6,386

กระทรวงสาธารณสุข ชวนคนไทยป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ที่คร่าชีวิตปีละกว่า 25,000 ราย ด้วย 3 อ. 2 ส. พร้อมเรียนรู้สัญญาณเตือนโรคคือเวลายิ้มพบว่ามุมปากข้างหนึ่งตก ยกแขนไม่ขึ้น 1 ข้าง พูดแล้วคนฟัง ฟังไม่รู้เรื่อง รีบโทรสายด่วน 1669 นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลด่วนภายใน 3ชั่วโมง 30 นาที เพื่อช่วยชีวิตและฟื้นฟูกลับมาใกล้เคียงคนปกติมากที่สุด

ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองด้วย 5 อ. 2 ส. thaihealth

แฟ้มภาพ

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ทั่วโลกพบผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 17ล้านคน เป็นสาเหตุการตายอันดับ 2 ในผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตเกือบ 6 ล้านคน และเป็นสาเหตุที่ทำให้พิการถาวร สำหรับประเทศไทย ในปี 2557 มีจำนวนตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 25,114 คน เฉลี่ยในทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีคนตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 3 คน ซึ่งองค์การอัมพาตโลก ได้รณรงค์ให้เพิ่มการรับรู้และตระหนักว่าโรคหลอดเลือดสมองระบาดไปทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตแต่เป็นโรคที่สามารถป้องกัน รักษาและฟื้นฟูได้ ผู้เชี่ยวชาญและประชาชนต้องเรียนรู้และใส่ใจเพื่อแก้ปัญหาอย่างจริงจัง

กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้โรคนี้เป็น 1 ใน 11 สาขาโรคสำคัญที่ต้องเร่งพัฒนาระบบบริการรองรับ ในทุกเขตสุขภาพ จัดระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง มีช่องทางด่วนพิเศษ ให้ได้รับการรักษาภายในไม่เกิน 4ชั่วโมง 30 นาที ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะช่วยลดความพิการและการเสียชีวิตของผู้ป่วย พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งเป็นเครือข่ายดูแลในระยะฉุกเฉินให้ผู้ป่วยปลอดภัยก่อนนำส่งโรงพยาบาลใหญ่  และรณรงค์ให้ประชาชนตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานในประชาชนอายุ 35ปีขึ้นไปให้ได้ร้อยละ 90 รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับชุมชนหมู่บ้านทุกแห่ง เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยให้ได้มากที่สุด

ด้าน นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองที่ไม่สามารถป้องกันได้คือ อายุมากขึ้น พันธุกรรม ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่สามารถป้องกันได้คือ ภาวะความดันเลือดสูง  เบาหวาน คอเลสเตอรอลในเลือดสูงการดื่มสุรา และการสูบบุหรี่ ทั้งนี้ โรคนี้ป้องกันได้โดยการวางแผนการดำเนินชีวิต ประเมินความเสี่ยงโรคจากการสังเกต คือ เวลายิ้มพบว่ามุมปากข้างหนึ่งตก ยกแขนไม่ขึ้น 1 ข้าง มีปัญหาด้านการพูดแม้แต่ประโยคง่ายๆ พูดแล้วคนฟัง ฟังไม่รู้เรื่อง ต้องรีบโทรสายด่วน 1669 นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลด่วนภายใน3ชั่วโมง 30 นาที เพื่อให้โรงพยาบาลช่วยรักษาชีวิตและสามารถฟื้นฟูกลับมาได้เป็นปกติหรือใกล้เคียงคนปกติมากที่สุด ภายใน 4 ชั่วโมง 30 นาทีตามมาตรฐานการรักษา

นอกจากนี้ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วย 3 อ. 2 ส. ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักผลไม้ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ไม่เครียด งดบุหรี่ งดสุรา เพื่อจะได้มีสุขภาพดีไม่มีภาวะเสี่ยงเป็นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต

 

 

ที่มา : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  ง่วงนอน  ยุคเทคโนโลยี  นอนโรงพยาบาล  Dr. Moe Ko Oo  Reality เมาแล้วขับ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth สุขภาพจิต จิตดี จิตเวช ไม่ป่วย สุขภาพจิตดี เปลี่ยนแปลงสังคม  บัตรประกันสุขภาพแรงงานบ้านพระเจดีย์สามองค์  พ่อค้า บุหรี่ ผลกำไร ความทุกข์ ทรมาน ชีวิตคน  โรคผู้ชาย  กระแสโฆษณา  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth จดหมายข่าว ทำได้ทำดี เพื่อนซี้สร้างสุข ปีที่ 1 วัยใสหัวใจอาสา สู้ภัยแบบคนชัยนาท ของดีในแสงแดด งดเหล้าทุกพรรษา รู้เรื่องข้าวที่เมืองลุง  ล้างผักถูกวิธี  งานบ้านปลอดอบายมุข  พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง  การดูแลเท้า  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่  มายาคติทางเพศ  รักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก  มูลนิธิสื่อเพื่อ เยาวชน  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม