แนะใช้น้ำตาลซองละ 4 กรัม เลี่ยงโรคอ้วน

| |
อ่าน : 3,547

แนะใช้น้ำตาลซองขนาดซองละ 4 กรัม เลี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

แนะใช้น้ำตาลซองละ 4 กรัม เลี่ยงโรคอ้วน thaihealth

น.พ.ศิริชัย ภัทรนุธาพร สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า คนไทยและคนลำปางป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจำนวนมาก เหตุบริโภคน้ำตาลสูงมากเฉลี่ยรายละ 30 กิโลกรัมต่อปี หรือวันละประมาณ 20 ช้อนชา สูงกว่ามาตรการที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ถึง 3 เท่า ส่งผลให้คนลำปางป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจมากขึ้น ดังนั้นเพื่อลดปัญหาการเจ็บป่วย จึงได้ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการ โรงแรม สถานที่จัดประชุมในจังหวัดให้หันมาใช้น้ำตาลซองขนาดซองละ 4 กรัมแทน และขอให้ร้านกาแฟ ลดความหวานในเครื่องดื่มลงด้วย เพื่อปรับพฤติกรรมการบริโภคน้ำตาลของคนลำปางให้น้อยลงซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี พร้อมทั้งขอให้ผู้บริโภคลดการบริโภคน้ำตาลให้เหลือแค่ขนาด 4 กรัม สำหรับการบริโภคน้ำตาลซอง 4 กรัมจะทำให้ลดน้ำตาลได้ประมาณ 3 กิโลกรัมต่อปี

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม