วิ่งสู่ชีวิตใหม่ (Thai Health Day 10K Run 2015)

| |
อ่าน : 8,303

สสส. ชวนนักวิ่งร่วมสร้างประวัติศาสตร์ วิ่งสู่ชีวิตใหม่ "Thai Health Day 10K Run 2015" คาดมีนักวิ่งกว่า 1 หมื่นคน ร่วมทำสถิติ 100,000 กม. 8 พ.ย.นี้ ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า พร้อมนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา กองทุนช่วยเหลือนักวิ่ง

วิ่งสู่ชีวิตใหม่ (Thai Health Day 10K Run 2015) thaihealth

แฟ้มภาพ

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Let’s Go Green ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) นายณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ นายพจน์  เพิ่มพรพิพัฒน์ ประธานสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย ร่วมแถลงข่าวโครงการ  "Thai Health Day 10K Run 2015"  ภายใต้คำขวัญ “วิ่งสู่ชีวิตใหม่” (Run for New Life)  ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายนนี้ ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า กรุงเทพมหานคร

 นายณรงค์ กล่าวว่า สสส. ร่วมกับสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย จัดงาน "วิ่งสู่ชีวิตใหม่" ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “วิ่งเปลี่ยนชีวิต” หรือ "Running can change your life" สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสสส. ที่มุ่งเน้นการรณรงค์เพื่อสร้างกระแสการตื่นตัวในเรื่องสุขภาพ การสร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการผลักดันนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสุขภาวะของประชาชน โดยไฮไลต์ในปีนี้จะขอเชิญชวนนักวิ่งมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนที่มาร่วมงานวิ่ง ประมาณ 10,000 คน ในจำนวนนี้เป็นนักวิ่งหน้าใหม่ ประมาณ 5,000 คน จะมีการนับระยะทางรวมของนักวิ่งทุกคนให้ได้ 100,000 กิโลเมตร  โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและกองทุนช่วยเหลือนักวิ่ง

วิ่งสู่ชีวิตใหม่ (Thai Health Day 10K Run 2015) thaihealthนายณรงค์ กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่ "Thai Health Day Run"  เริ่มตั้งแต่ปี 2555 มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดี รวมถึงกระตุ้นให้เกิดนักวิ่งหน้าใหม่เข้าสู่สนามวิ่ง และเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเอง ประกอบด้วยกิจกรรม อาทิ การพัฒนาผู้นำการวิ่งเพื่อสุขภาพเพื่อเป็นแกนนำในการสร้างนักวิ่งหน้าใหม่ จัดอบรมอาสาสมัคร ได้แก่ ทีมนักวิ่งนำเวลา (pacer) ทำหน้าที่วิ่งนำนักวิ่งให้เข้าสู่เส้นชัยภายในช่วงเวลาที่ตั้งใจไว้ ทีมปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตในกรณีฉุกเฉิน(First Aid/EMS) ทำหน้าที่ดูแลนักวิ่งที่ประสบปัญหาการบาดเจ็บระหว่างเส้นทางวิ่ง และทีมสนับสนุนการบริการท้ายขบวนวิ่ง(Sweeper) ทำหน้าที่หน้าที่ให้บริการและดูแลความเรียบร้อยตลอดเส้นทางการวิ่ง นอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครที่อยู่ประจำตามจุดให้น้ำต่างๆ อาสาสมัครดูแลความสะอาด เพื่อสร้างมาตรฐานการวิ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ด้านนายพจน์  กล่าวว่า ขอเชิญชวนนักวิ่งทบทวนการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองที่เกิดจากการวิ่ง และมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์สะสมระยะทางวิ่ง โดยนำระยะทางของนักวิ่งทุกคนจาก 3 ประเภท ได้แก่ วิ่ง 10 กิโลเมตร วิ่ง 5 กิโลเมตร และเดินวิ่ง 3 กิโลเมตร มารวมกันให้ได้เป้าหมายคือ 100,000 กิโลเมตร  สำหรับประเภทการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะทาง 3 กิโลเมตร ค่าสมัคร 100 บาท รางวัลลำดับ 1-5  แบ่งเป็นรางวัลสำหรับ กลุ่มอายุชาย อายุ 7-8 วิ่งสู่ชีวิตใหม่ (Thai Health Day 10K Run 2015) thaihealthปี, 9-10 ปี และ11-12 ปี และรางวัลสำหรับกลุ่มหญิง อายุ 7-8 ปี, 9-10 ปี และ11-12 ปี ส่วนผู้สมัครที่อายุเกิน 12 ปี สามารถสมัครระยะ 3 กม. ได้ แต่ไม่มีการแข่งขัน และหากอายุเกิน 15 ปี ค่าสมัคร 200 บาท ระยะทาง 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 100 บาท รางวัลลำดับ 1-5 กลุ่มอายุ ชาย13-15 ปี และ หญิง  13-15 ปี ส่วนผู้สมัครที่อายุเกิน 15 ปี สามารถสมัครระยะ 5 กม. ได้ แต่ไม่มีการแข่งขัน และค่าสมัคร 200 บาท และระยะทาง 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 200 บาท รางวัลลำดับ 1-5  นักวิ่งชายแบ่งเป็นกลุ่มอายุ 16-19 ปี , 20-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60-69 ปี และ 70 ปีขึ้นไป  สำหรับผู้หญิงแยกเป็นกลุ่มอายุ 16-19 ปี, 20-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อและเหรียญเป็นที่ระลึก

นอกจากนี้ สสส.ยังร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ในการส่งเสริมการพัฒนาสติจากการเดินและวิ่ง มีนิทรรศการวิ่งสู่ชีวิตใหม่ นิทรรศการบนทางวิ่ง เพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องการวิ่งเพื่อ สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานวิ่ง Thai Health Day 10K Run 2015 จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า กรุงเทพมหานคร สมัครได้ที่สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย หรือสมัครผ่านออนไลน์ได้ที่ FB: www.facebook.com/thaijoggingmagazine Email: thaihealthdayrun@gmail.com โทร 02-2787913

 

 

ที่มา: สำนักข่าวสร้างสุข

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม