แนะวิธีรับมือหมอกควันภาคใต้

| |
อ่าน : 5,621

ปภ.แนะประชาชนในจังหวัดภาคใต้ เรียนรู้วิธีรับมือปัญหาหมอกควัน พร้อมติดตามสถานการณ์อากาศอย่างใกล้ชิด

แนะวิธีรับมือวิกฤตหมอกวันภาคใต้ thaihealth
แฟ้มภาพ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ระยะนี้หลายจังหวัดในภาคใต้ตอนล่างประสบปัญหาวิกฤตหมอกควัน โดยเฉพาะจังหวัดสงขลา ยะลา สตูล ปัตตานี และภูเก็ต มีปริมาณฝุ่นละอองสูงเกินค่ามาตรฐานและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งมีสาเหตุจากไฟป่าและการเผาพื้นที่เพื่อทำการเกษตรบริเวณเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวของประเทศอินโดนีเซีย

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเรียนรู้วิธีป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน โดยไม่ประกอบกิจกรรมที่เพิ่มปริมาณหมอกควันในอากาศ ไม่เผาขยะ ไม่จุดธูปเทียน ไม่สูบบุหรี่ รวมถึงลดการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อลดปริมาณละอองหมอกควันที่ลอยขึ้นสู่อากาศ หลีกเลี่ยงการสูดดมฝุ่นละอองหมอกควันเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจโดยตรง ให้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ หรือหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก สวมแว่นตาทุกครั้ง เพื่อลดการระคายเคืองตา รวมทั้งปิดประตู หน้าต่างบ้านให้มิดชิด และนำผ้าชุบน้ำอุดตามช่องที่หมอกควันสามารถเข้าสู่บ้านเรือน หากไม่สามารถปิดหน้าต่างได้ ให้ใช้ผ้าชุดน้ำปิดเป็นม่านกั้นฝุ่น

กรณีหมอกควันลอยเข้าไปในอาคารบ้านเรือน ให้เปิดพัดลมช่วยระบายฝุ่นละอองหมอกควันออกสู่ภายนอก หลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้ง โดยเฉพาะการออกกำลังกายหรือทำงานที่ต้องออกแรงมาก เพราะเมื่อร่างกายเหนื่อย จะหายใจเร็ว ส่งผลให้สูดดมฝุ่นละอองเข้าไปปริมาณมาก รวมถึงดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นพิเศษ ไม่ให้เข้าไปอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหมอกควัน หากมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ให้รีบพาไปพบแพทย์ เพราะจะมีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไป

อีกทั้งไม่รองน้ำฝนมาอุปโภคบริโภค เนื่องจากน้ำฝนที่ตกลงมาในช่วงที่มีหมอกควันปกคลุมพื้นที่จะปนเปื้อนฝุ่นละอองหรือควันพิษที่ลอยอยู่ในอากาศ ส่งผลให้เกิดอันตรายได้ ตลอดจนเพิ่มความระมัดระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกควันปกคลุม เปิดไฟหน้ารถหรือไฟตัดหมอก เพราะทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจน ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น ไม่ขับรถเร็ว เว้นระยะห่างจากรถคันอื่นให้มากกว่าปกติ ไม่แซงหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถกะทันหัน หากมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจน ควรจอดรถในบริเวณที่ปลอดภัย รอจนกว่าหมอกควันเบาบาง ค่อยขับรถต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตหมอกควันควรติดตามสถานการณ์และคุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิด พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐโดยเคร่งครัด

 

 

ที่มา : Thai Press Release

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม