ชวนเที่ยวเทศกาล "สงขลาส่องแสง ครั้งที่ 3"

| |
อ่าน : 4,757

สงขลาฟอรั่ม เปิดเวทีพลเมืองเยาวชนสงขลา ชู 3 ประเด็นการเรียนรู้ ฟื้นคุณภาพชีวิตชาวสงขลา

เทศกาล

ขอบคุณภาพจากเพจ Songkhla Forum

สงขลาฟอรั่ม โดย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ บมจ. มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์เชิญร่วมเรียนรู้ไปกับพลเมืองเยาวชนใน เทศกาลการเรียนรู้ "สงขลาส่องแสง ครั้งที่ 3" ภายใต้ โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ปี 3 วันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30-19.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

พบพลเมืองเยาวชนนำเสนอผลงานจำนวน 18 กลุ่ม ในธีม “พลังการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (LEARNING BY DOING) ” ใน 3 ประเด็นการเรียนรู้ ได้แก่ ประเด็นด้านพื้นที่ อ.ควนเนียง ร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม อาชีพ และรักษ์ป่าชุมชน ประเด็นด้านขยะ เยาวชนร่วมเสวนาการเรียนรู้จากการจัดการขยะในชุมชนอย่างไร และประเด็นคุณภาพชีวิต (เด็กเยาวชน/ผู้สูงอายุ) เล่าเรื่องผ่านหนังตะลุง นอกจากนี้ยังมีโซนสาธิต เยาวชนเล่าประสบการณ์การทำโครงการผ่านบูธนิทรรศการ และวงเสวนา “งานที่ทำสร้างความเป็นพลเมืองในตัวตนเราอย่างไร” ติดตามรายละเอียดที่ www.scbfoundation.com

 

 

ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม