ผลิตสื่อสุขภาพ ปรับพฤติกรรมเด็ก

| |
อ่าน : 4,246

องค์การอนามัยโลก จับมือกรมอนามัย และกรมควบคุมโรค ก.สาธารณสุข ผลิตสื่อสุขภาพเรื่อง "สุขภาพดี สร้างได้ที่โรงเรียน" หวังโรงเรียนช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน ให้สุขภาพดีตั้งแต่วัยเยาว์

ผลิตสื่อสุขภาพเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก thaihealth
แฟ้มภาพ

ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ปัจจุบันเราพบผู้ป่วยหรือเสียชีวิตด้วยโรคเหล่านี้ อาทิโรคหลอดเลือดสมอง, โรคหัวใจ, โรคความดันโลหิตสูง, โรคเบาหวาน, โรคมะเร็ง, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ด้วยเหตุจากกินอาหารหวาน มัน เค็มเกินไป, นั่งนานๆ มากกว่าการเคลื่อนไหว/ออกแรง, สูบบุหรี่จัด, ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมาก, ไม่นิยมกินผักและผลไม้ และมีนิสัยเครียดกับทุกสิ่งรอบตัว โดยเริ่มจากพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกบ่มสอนมาตั้งแต่วัยเด็ก และทำให้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื้อรังด้านสุขภาพจนกลายเป็นผู้ป่วย ในกลุ่มโรคติดต่อไม่เรื้อรังตามมาในที่สุด

"โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง"เหล่านี้ มักจะค่อยๆ มีอาการและรุนแรงขึ้นทีละน้อยหากไม่มีการรักษาควบคุม องค์การอนามัยโลก (WHO) เล็งเห็นว่ากลุ่มโรค NCDs นั้นเป็นปัญหาใหญ่ที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ สังเกตจากสถิติผู้เสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCDs ในปี พ.ศ.2552 พบว่าสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรโลกทั้งหมดมีถึง 63% ที่เกิดจากกลุ่มโรค NCDs และที่สำคัญกว่านั้นคือกว่า 80% เป็นประชากรของประเทศที่กำลังพัฒนา สาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงหลักการเกิดโรค NCDs เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงของตัวเรานั่นเอง การลดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เป็นการลดโอกาสเกิดโรค NCDs ได้มากถึง 80% เลยทีเดียว

องค์การอนามัยโลก กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงร่วมมือกับโรงเรียนต้นแบบจำนวน 72 แห่งทั่วประเทศ หวังให้คุณครูช่วยกระตุ้นนักเรียนให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพตั้งแต่วัยเยาว์ และทำเป็นประจำต่อเนื่องเป็นนิสัยจนถึงวัยสูงอายุ

โดยพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพและควรเริ่มต้นทำทันที ได้แก่ ไม่นั่งนานๆ โดย 1 ชั่วโมงให้ลุกขึ้นเคลื่อนไหวร่างกาย 2 นาที หรือการออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาทีทุกวัน การลดอาหารหวาน โดยเฉพาะน้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง และขนมขบเคี้ยว รวมทั้งงดอาหารมันและเค็มจัด เน้นการกินผักและผลไม้เป็นประจำ โดยทำตัวให้ห่างไกลบุหรี่และแอลกอฮอล์

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

แผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน  ประชุมร่วมกัน  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สช. รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ชำนาญการด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คสช. สานพลัง สร้างสุขภาวะ  แม่ชีไทย  กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  Jordan Panayotov  รังสียูวีบี  สมาคมภัตตาคารไทย  รักเป็น ปลอดภัย  ความเหลื่อมล้ำ  คลอดทารก  นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้สุขภาวะ  ฟกช้ำ  บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์  ปิดเทอมเติมประสบการณ์  ธรรมะสู่ดวงใจ  อักษรเบรลล์  นันทนาการ  วารสารเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ไม่สูบบุหรี่  National Forum on Birth Defects and Disabilities ครั้งที่ 5  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม