ระยองเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด

โดย
| |
อ่าน : 1,742

ระยองเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด thaihealth

เครือข่ายลดอุบัติเหตุเผย"ระยอง"เสี่ยงเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุดร้อยละ 75.78 ต่อประชากร 1 แสนคน

นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ เปิดเผยในการประชุมโครงการสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน ว่า  องค์การอนามัยโลก ได้รายงานการสำรวจใน 182 ประเทศ พบอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกสูงถึง 1.24 ล้านคนต่อปี และอัตราผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 20-50 ล้านคนในแต่ละปี 

ทั้งนี้ผลการสำรวจในปี 2557 พบว่าประเทศไทยถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่มีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงสุดเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมีจำนวน 44 คนต่อประชากร 100,000 คนต่อปี   นอกจากนี้รายงานของมูลนิธิไทยโรดส์ ยังระบุว่า รถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุสูงสุดถึง 75 %  รองลงมาคือ รถจักรยาน และรถยนต์  กลุ่มอายุบาดเจ็บมากสุดคืออายุ 15-19 ปี 

ส่วนจังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ ระยอง สูงถึง 75.78  รองลงมาคือ ภูเก็ต 72.04  สระบุรี 67.29 และสิงห์บุรี  64.72 ตามลำดับ  ดังนั้นทุกฝ่ายต้องเร่งดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอัตราการตายสูงสุด การวางมาตรการป้องกันแก้ไขและสร้างกระแสการรับรู้ ตระหนักถึงความปลอดภัยจึงสำคัญเพื่อไม่ให้เด็กไทยตายก่อนวัยอันควร 

 

 

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม