ต้นแบบ ก่อน 15 ปี ไม่ขี่มอเตอร์ไซด์

โดย
| |
อ่าน : 7,907

เรียนรู้พื้นที่ต้นแบบ

สสค. ร่วมเป็นภาคีดำเนินการสร้างความร่วมมือด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนนโยบายทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน

28 ก.ย.58 ในการประชุมโครงการสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน ในวันที่ 28-29 กันยายน 2558 จัดโดย สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สนพท.) สมาคมเคเบิ้ลทีวีแห่งประเทศไทย สมาคมสื่อช่อสะอาด บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี ร่วมเป็นภาคีดำเนินการสร้างความร่วมมือด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนนโยบายทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนและผลักดันให้มีการเชื่อมประสานกลไกแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดและระดับประเทศ โดยในช่วงบ่ายได้มีการนำคณะลงพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบความปลอดภัยทางถนน โครงการ "ก่อน 15 ปี ไม่ขี่มอเตอร์ไซด์" ณ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 

นายประจวบ ผลิตผลการพิมพ์ ฝ่ายสื่อสารสาธารณะศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบ บาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี กล่าวว่า ในปี 2557 กลุ่มเด็กเล็ก 1-4 ปี และกลุ่มวัยประถม 5-9 ปีมีอัตราการตาย 5.9 และ 4.01ต่อ 100000 คน เป็นแนวโน้มที่ลดลง ขณะที่กลุ่มเด็กวัย 10-14 ปี มีอัตราการตายที่สูงขึ้นร้อยละ 10.4 ซึ่งเป็นกลุ่มวัยเดียวที่มีอัตราการตายที่สูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การลดอัตราตายในเด็ก 10-14ปี จากการขับขี่มอเตอร์ไซค์ จึงได้จัดทำโครงการ”ก่อน 15 ปีไม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์” ขึ้นเมื่อปี 2557เน้นการสร้างกระแสในพื้นที่นำร่องและขยายแนวคิดผ่านสื่อ ชักชวนกลุ่มเสี่ยงประสานชุมชน วัด โรงงเรียนร่วมคิดค้นวิธีการลดและชะลอการเป็นผู้ขับขี่ก่อนวัย 

นายวิสูตร อุดมพฤกษชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำฆ้อ กล่าวว่า โรงเรียนขับเคลื่อนการทำงาน ภายใต้ชื่อ “ไม่ครบ15ปี งดขับขี่ ชีวีปลอดภัย” โดยกลุ่มนักเรียนแกนนำ ครู และเครือข่ายในพื้นที่ จัดอบรมวินัยจราจร ให้ความรู้เรื่องอันตรายและโทษของการขับขี่ก่อนอายุครบ 15ปี ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง โดยเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร รวมทั้ง ผอ.รพสต.ชำฆ้อ เป็นวิทยากรให้ความรู้และเล่าประสบการณ์นักเรียนที่เคยประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์ เพื่อให้เกิดความตระหนักด้านความปลอดภัยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ได้ประสานผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนช่วยดูแลนักเรียนที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ไม่ให้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ ทั้งที่บ้านและโรงเรียน 

ทั้งนี้ก่อนดำเนินโครงการจากนักเรียน 360 คน พบว่า ผู้ปกครองรับส่งเอง 327 คน นักเรียนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เอง 33 คน แบ่งเป็นอายุมากกว่า 15 ปี 15 คน และอายุน้อยกว่า 15 ปี 18 คน ซึ่งหลังดำเนินโครงการพบว่าผู้ปกครองรับส่งเองเพิ่มขึ้นเป็น 345 คน นักเรียนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เองลดลงเหลือ 15 คน อายุมากกว่า 15 ปี จำนวน 8 คนและอายุน้อยกว่า 15 ปี เหลือเพียง 7 คน ทั้งนี้จะมีการสานต่อโครงการนี้ไปอย่างต่อเนื่อง

 

 

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม