แพร่เปิดวิถีชีวิตชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

| |
อ่าน : 6,873

บ้านสะเลียมเหนือ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ เปิดวิถีชีวิตชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

แพร่เปิดวิถีชีวิตชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง thaihealth

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม เปิดวิถีชีวิตชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสะเลียมเหนือ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานพัฒนาชุมชนหนองม่วงไข่ และรางวัลชุมชนปลอดขยะ ชนะเลิศอันดับ 3 ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

นายทวีศักดิ์ หมื่นโฮ้ง กำนันตำบลตำหนักธรรม กล่าวว่า ก้าวย่างของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และการเข้าสู่ชุมชนน่าอยู่ สิ่งสำคัญ คือ ชุมชนร่วมกันทุกกระบวนการจากการมองเห็นปัญหาร่วมกัน และร่วมกันแก้ไขปัญหาทุกด้าน ทั้งการจัดการขยะชุมชน เกษตรอินทรีย์ ด้านจิตอาสา ละ ลด เลิก สุรา ในทุกด้าน ได้ร่วมกันน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชุมชน ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำและชุมชน จนได้รับการส่งเสริมจากสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ สสส. ให้การสนับสนุนเป็นหนึ่งในต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

นอกจากนั้น ยังมีการสร้างกระแสสังคม สร้างความเข้าใจ สร้างชีวิตใหม่ ให้คนเฒ่าคนแก่ และปราชญ์ในชุมชมเป็นผู้ถ่ายทอดสายสัมพันธ์ของชุมชน ผ่านวิถีชีวิต อาศัยหลักธรรมะ เป็นสิ่งจรรโลงใจ ให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุข ภายใต้ชุมชนพอเพียง อย่างยั่งยืน

 

 

ที่มา: เว็บไซต์ไอเอ็นเอ็นนิวส์

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ไอเอ็นเอ็นนิวส์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม