เพิ่มเข้าถึงบริการด้านจิตเวช

| |
อ่าน : 5,578

สธ.เดินหน้าเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านจิตเวชทุกเขตสุขภาพ เน้นบริการเครือข่ายไร้รอยต่อมาตรฐานเดียว เพิ่มตรวจรักษาที่ รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป ขยายบริการลง รพ.ชุมชน จังหวัดละ 2 แห่ง 

เพิ่มการเข้าถึงบริการด้านจิตเวช thaihealth
แฟ้มภาพ

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) บรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในอนาคต” ในงานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทีมสหวิชาชีพ ว่า จากการประเมินการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลกคือ ผู้ป่วยโรคทางจิตเข้าถึงบริการต่ำกว่าโรคทางกาย เนื่องมาจากทัศนคติ การยอมรับการรักษา และการพัฒนาระบบบริการยังไม่เพียงพอ สธ.จึงได้เร่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้ครอบคลุมทั่วถึงในทุกเขตสุขภาพ 12 เขต และกทม. เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิต เข้าถึงการดูแลรักษาใกล้บ้าน ได้กินยาต่อเนื่อง ตั้งเป้าภายในปี 2559 ผู้ป่วยโรคจิตเข้าถึงบริการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 45 และผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไม่ต่ำกว่าร้อยละ 37

นพ.ณรงค์ กล่าวว่า การพัฒนาดังกล่าว ได้ดำเนินการทุกเขตสุขภาพ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิและศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง สร้างระบบดูแลผู้ป่วยรายเก่าและรายใหม่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายบริการไร้รอยต่อกับโรงพยาบาลเฉพาะทาง ซึ่งมีเพียง 18 แห่งทั่วประเทศ ใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ระยะต้นเน้น 4 กลุ่มสำคัญได้แก่ ผู้ป่วยโรคจิต โรคซึมเศร้า รวมทั้งบำบัดผู้ติดสุรา ติดยาเสพติด เนื่องจากในระยะยาวจะเป็นสาเหตุการเกิดโรคจิต ใช้กลไกความร่วมมือและช่วยเหลือกันระหว่างสถานบริการทุกระดับ

โดยเพิ่มการบริการตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวช ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ที่โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป มีเตียงฉุกเฉินรับผู้ป่วยจิตดูแลรักษาภายใน 3 - 5 วันอย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 แห่ง สามารถบำบัดอาการเบื้องต้นก่อนส่งดูแลที่โรงพยาบาลเฉพาะทาง ขยายบริการสุขภาพจิตในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดละ 2 อำเภอ และกระจายยารักษาโรคจิตเวชประมาณ 35 รายการทุกจังหวัด เพื่อให้ผู้ป่วยกินยาควบคุมอาการอย่างต่อเนื่อง และให้กรมสุขภาพจิตจัดอบรมแพทย์ พยาบาล อสม. แพทย์สามารถตรวจวินิจฉัย และรักษาจนอาการสงบ ดูแลและติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องเมื่อกลับสู่ชุมชน

สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยผู้ป่วยโรคจิตเข้าถึงบริการร้อยละ 42 ขณะที่อเมริกา ยุโรป เข้าถึงร้อยละ 43 ส่วนโรคซึมเศร้า คนไทยเข้าถึงร้อยละ 37 ส่วนที่อเมริกายุโรปเข้าถึงร้อยละ 43 ผลสำรวจในปี 2551 ไทยมีผู้ป่วยโรคจิตร้อยละ 0.8 หรือประมาณ 530,000 คน

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม