วิธีเลือก ′ซื้อ-ใช้′ ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว

| |
อ่าน : 8,330

อย. แนะประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว ควรอ่านฉลากก่อนใช้ ปฏิบัติตามคำแนะนำในฉลาก ลดอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง เก็บผลิตภัณฑ์ในที่มิดชิดให้ห่างจากมือเด็ก

แนะวิธีเลือก′ซื้อ-ใช้′ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว  thaihealth

ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ ในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวถือเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับแม่บ้านยุคใหม่ในปัจจุบัน เนื่องจากเสื้อผ้าสีขาวเมื่อสวมใส่ไปนาน ๆ จะเกิดความหมองหรือคราบเหลืองจนดูไม่น่าสวมใส่ และการนำเสื้อผ้ามาซักให้ขาวสะอาดยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อเสื้อผ้าใหม่ได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายตามท้องตลาด ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวนั้นจัดเป็นวัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 อาจจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือ วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ขึ้นอยู่กับชนิดของสารฟอกขาวในผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในการใช้ อย.จึงมีการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทั้งก่อนและหลังออกสู่ตลาด โดยจะพิจารณาและประเมินข้อมูลในด้านประสิทธิภาพและคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นหลัก โดยผลิตภัณฑ์ที่จัดเป็น วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ต้องยื่นขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และแจ้งดำเนินการผลิตหรือนำเข้าหรือส่งออก ผลิตภัณฑ์ที่จัดเป็น วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ต้องยื่นขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าหรือส่งออก

ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวโดยทั่วไปนั้นมักอยู่ในรูปของเหลว หรือ ผง บรรจุในภาชนะที่สวยงาม ส่วนใหญ่จะมีส่วนประกอบของสารฟอกขาวประเภทคลอรีน (Chlorine bleach) ได้แก่ โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (Sodium hypochlorite) โซเดียมไดคลอโรไอโซไซยานูเรท (Sodium dichloroisocyanurate) กรดไตรคลอโรไอโซไซยานูริก (Trichloroisocyanuric acid) และ สารฟอกขาวประเภทออกซิเจน (Oxygen bleach) ได้แก่ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide) โซเดียมคาร์บอเนตเพอรอกซีไฮเดรต (Sodium carbonate peroxyhydrate) เป็นต้น

สำหรับสารฟอกขาวทั้งสองชนิดนี้เป็นสารเคมีที่มีส่วนผสมของสารอันตรายทั้งสิ้น สารฟอกขาวประเภทคลอรีน หากหายใจเข้าไปจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อเมือกของทางเดินหายใจ การสัมผัสถูกผิวหนังจะทำให้เกิดการระคายเคืองปานกลาง และ เกิดผื่นแดงบนผิวหนัง การกินหรือกลืนสารเคมีเข้าไปจะทำให้เกิดระคายเคืองต่อเยื่อบุใน ช่องปากและลำคอ เกิดอาการปวดท้องและแผลเปื่อย การสัมผัสถูกตาจะทำให้ระคายเคืองอย่างรุนแรงสารฟอกขาวประเภทออกซิเจน หากหายใจเข้าไป อาจก่อให้เกิดอาการเจ็บคอ ไอ หายใจติดขัด การสัมผัสถูกผิวหนังจะทำให้เกิดผื่นแดงและปวดแสบปวดร้อน การกลืนหรือกินเข้าไปจะก่อให้เกิดอาการเจ็บคอ ปวดท้องและอาเจียนได้ การสัมผัสถูกตาจะทำให้เกิดการระคายเคืองตา ตาแดง และปวดตา สายตาพร่ามัวได้

รองเลขาธิการ ฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า การเลือกซื้อ เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว นั้น ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย.และ สังเกตฉลากต้องระบุเลขทะเบียน วอส. ในกรอบเครื่องหมาย อย. โดยสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบได้ทั้งสองชนิด คือ สารฟอกขาวประเภทคลอรีน หรือออกซิเจน หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับผ้าขาวและผ้าสี ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารฟอกขาวประเภทออกซิเจน สำหรับผ้าสีนั้นควรทดสอบกับผ้าที่ต้องการซักก่อนทุกครั้งว่าสามารถซักด้วยผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาได้หรือไม่ โดยนำผลิตภัณฑ์ไปเจือจางกับน้ำแล้วนำไปหยดลงบนส่วนที่มิดชิด ของผ้า ทิ้งไว้ 1 นาที หากสีของผ้าไม่เปลี่ยนแปลงแสดงว่าสามารถใช้กับผลิตภัณฑ์นี้ได้

นอกจากนี้ ควรอ่านฉลากก่อนใช้ และปฏิบัติตามคำแนะนำในฉลาก เนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการซักผ้าขาว และลดอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง ควรอ่านป้ายข้อควรระวังในการซักผ้าที่ติดมากับเสื้อผ้า เพื่อป้องกันการทำความสะอาดที่ผิดวิธีและเพื่อให้เหมาะสมกับประเภทของผ้า หากในบ้านมีผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอื่น ๆ ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งที่จะไม่เทสารเหล่านี้ปนกัน โดยเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่มีแอมโมเนียหรือกรดเป็นองค์ประกอบ เช่น ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำบางชนิด ผลิตภัณฑ์กำจัดสนิม น้ำส้มสายชู ผลิตภัณฑ์เช็ดกระจกบางชนิด เป็นต้น ควรเก็บผลิตภัณฑ์ในที่มิดชิด ห่างจากมือเด็ก และสัตว์เลี้ยง ควรปิดฝาให้สนิทและอย่าให้ถูกแสงแดด เปลวไฟ หรือความร้อน ห้ามรับประทานหรือสูดดม ใส่ถุงมือยางทุกครั้งก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันการถูกผิวหนังหรือสัมผัสโดยตรง 

หากมีข้อสงสัยว่าผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายใดมีการขึ้นทะเบียนกับ อย.หรือไม่ สามารถสืบค้นได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา http://www.fda.moph.go.th/ หัวข้อ สืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์ เลือกผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย และทะเบียนวัตถุอันตราย โดยสามารถค้นหาได้จากชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อสารสำคัญ หรือ เลขทะเบียนวัตถุอันตราย

 
 
 
 
 
 
 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม