เยาวชนลุ่มน้ำทา เรียนรู้ป้องกันยาเสพติด

| |
อ่าน : 3,540

เครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังลงพื้นที่สร้างความรู้ผ่านการบรรยายและกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดชนิดใหม่ แก่เครือข่าย “เยาวชนลุ่มน้ำทา” ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านปลาทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

เยาวชนลุ่มน้ำทา เรียนรู้ป้องกันยาเสพติด thaihealthเยาวชนลุ่มน้ำทา เรียนรู้ป้องกันยาเสพติด thaihealth

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ที่ผ่านมา เครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายนักศึกษา 4 สถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย และสถาบันนานาชาติ IOGT NTO Movement ร่วมกับแผนงาน To Be Number One สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ชุมชนอุ่นใจ เยาวชนห่างไกลยาเสพติด” ให้กับกลุ่มแกนนำเยาวชนเครือข่ายลุ่มน้ำทา จากโรงเรียนบ้านทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อให้ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับยาเสพติดชนิดใหม่และสร้างการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็นหน่วยเฝ้าระวัง และคอยให้คำปรึกษาในกลุ่มเพื่อน ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังมีการจัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดชนิดใหม่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงานด้วย 

นายวีรชน จิรัชยากร ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทาปลาดุก กล่าวว่า มีความยินดีที่ทางเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายนักศึกษา 4 สถาบันการศึกษาที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้องค์ความรู้เรื่องของยาเสพติดแก่น้องๆ เยาวชนเครือข่ายลุ่มน้ำทา เพราะว่าการทำงานเรื่องของยาเสพติดจะต้องมีการปลูกฝังจิตสำนึกกันตั้งแต่ในวัยเด็ก สร้างการเรียนรู้ให้ความรู้ถึงโทษและข้อกฎหมายต่างๆ มันจะทำให้พวกเข้าได้รับความรู้และสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหายาเสพติดเมื่อเผชิญเข้ามาได้

ทั้งนี้ด้าน นายบุญชัย หลวงคำดุก ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีทาปลาดุก กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่มีรุ่นพี่จากทางมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่เข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับน้องนักเรียนบ้านทาปลาดุกถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะในส่วนของพื้นที่ตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นที่จุดเสี่ยงอีกจุดหนึ่งของจังหวัดลำพูนด้วยเช่นกัน หมู่บ้านแม่ทามีหลากหลายตำบลและมีทางเชื่อมต่อกันอย่างหลากหลาย ซึ่งข้อมูลที่เคยมีมาสำหรับหมู่บ้านแห่งนี้คือการที่มีผู้ค้ายาเสพติดมีการลักลอบขนยาเสพติดผ่านเส้นทางนี้บ่อยครั้ง จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทางนักศึกษามาให้ข้อมูลความรู้เพราะเด็กจะสามารถรับรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

 

ที่มา : นายธนภัทร แก้วนิล เครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่

ภาพประกอบจากเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม