'บ้านนา' ร่วมรณรงค์เข้าพรรษาปลอดเหล้า

| |
อ่าน : 3,142

สานพลังเยาวชนงดเหล้าบ้านนา ร่วมรณรงค์เข้าพรรษาปลอดเหล้า

\'บ้านนา\' ร่วมรณรงค์เข้าพรรษาปลอดเหล้า thaihealth

เครือข่ายเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้า เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครนายก ร่วมกับเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  นำโดย ผู้ใหญ่เอกชัย  สมชื่อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 หมู่บ้านมาบช้าง-วังไทร ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก รวมพลังเยาวชนในหมู่บ้านประกาศเจตนารมณ์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา

นายชัยพร  ทวีวงษ์ จากเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครนายก ประชุมเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าอำเภอบ้านนา ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 แก่เด็กๆ เยาวชนให้ตระหนักถึงโทษและข้อเสียของเหล้า บุหรี่  เพื่อคาดหวังให้เยาวชนกลับไปเผยแพร่ให้ความรู้กับพ่อแม่ผู้ปกครองได้รู้ทันพิษโทษของสิ่งเสพติด พร้อมทั้ง นายสิทธิพจน์  อ้นฟัก ได้กล่าวถึงแนวทางการทำงานรณรงค์งดเหล้าในจังหวัดนครนายก ให้เยาวชนนักรณรงค์หน้าใหม่พร้อมที่จะทำงานจิตอาสาให้แก่สังคมต่อไป อีกทั้งยังปลุกพลัง สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เกิดผลต่อชุมชนของตนเอง   รวมไปถึงเชิญชวนให้ชาวบ้านในหมู่บ้าน    พร้อมสู้สร้างชุมชนต้นแบบงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2558 อีกด้วย

 

 

ที่มา : นายสิทธิพจน์   อ้นฟัก เยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก

ภาพประกอบโดยเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การประชุมส่งเสริมการเดิน และการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม