สานพลังเยาวชน พัฒนาโคกกรวด

| |
อ่าน : 2,617

การอบรมสร้างความสำคัญและไว้วางใจ  โครงการสานพลังเยาวชนคนกล้าโคกกรวด

สานพลังเยาวชน พัฒนาโคกกรวด thaihealth

ชมรมเยาวชนนักพัฒนาตำบลโคกกรวด ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครนายก จัดทำโครงการสานพลังเยาวชนคนกล้า โคกกรวด  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรหมเพชร ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก ในเมษายนที่ผ่านมา โดยมี นางยุพิน จารัญ  กำนันตำบลโคกกรวด เป็นประธาน

 

กำนันตำบลโคกกรวดกล่าวว่า "เยาวชนถือเป็นอนาคตของชุมชน ขอให้พัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน และไม่ยุ่งเกี่ยวกับเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด รวมถึงร่วมสร้างเครือข่ายเยาวชนให้เป็นคนกล้าในทางที่ดีต่อไป"

ในการนี้ ได้มีการให้ความรู้ แนวทางการรณรงค์งดเหล้า และสร้างพลังเยาวชนคนกล้า ในการร่วมพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ โดยวิทยากรจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก

 

 

ที่มานายจีรยุทธ์   นุ่มนวล เยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก

ภาพประกอบโดยเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม