วิธีบริหารกล้ามเนื้อของ "คนใส่เฝือก"

| |
อ่าน : 15,748

นักกายภาพชี้ใส่เฝือกเสี่ยงข้อติด ศึกษาบริหารกล้ามเนื้อแบบไอโซเมตริกที่ข้อเท้าในผู้ป่วยใส่เฝือก "เกร็งกล้ามเนื้อ ออกแรงต้าน กระดกเท้าขึ้นลง" วันละ 3 เซ็ต จนกว่าจะถอดเฝือก ช่วยมุมเคลื่อนไหวข้อเท้าดีขึ้น ไม่มีอาการข้อติด

แนะวิธีบริหารกล้ามเนื้อ

แฟ้มภาพ

น.ส.สงวน นาคาแก้ว นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม นำเสนอผลงาน "ประสิทธิผลของการบริหารกล้ามเนื้อแบบไอโซเมตริก (Isometric) ของข้อเท้าในผู้ป่วยที่ใส่เฝือกแข็งเพื่อป้องกันข้อติด" ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 ว่า การใส่เฝือกหรือการจำกัดการเคลื่อนไหวนานเกิน 1 สัปดาห์ มีผลทำให้มุมการเคลื่อนไหวของข้อค่อยๆ ลดลง และเสี่ยงต่อการเกิดภาวะข้อติด ซึ่งการรักษาจะต้องเข้ารับการดัดข้อต่อ โดยผู้ป่วยจะเกิดความเจ็บปวดจากการดัดข้อ โดยบางรายใช้เวลาในการดัดนาน 2-3 เดือน ทำให้ผู้ป่วยต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากในการเดินทางมารักษา และในบางรายพบว่าข้อติดแข็งไม่สามารถดัดให้กลับสู่ภาวะปกติ ส่งผลให้กลายเป็นคนพิการ กระทบกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย งานกายภาพบำบัด รพ.พยัคฆภูมิพิสัย จึงทำการศึกษาประสิทธิผลของการบริหารกล้ามเนื้อแบบไอโซเมตริกของข้อเท้าในผู้ป่วยที่ใส่เฝือกแข็ง หรือการบริหารกล้ามเนื้อโดยการออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหรือออกแรงต้าน ซึ่งไม่มีการเคลื่อนไหว แต่จะมีการหกตัวของกล้ามเนื้อ โดยส่วนอื่นๆ มีการเคลื่อนไหวน้อย เช่น การกระดกข้อเท้าขึ้นลงไปมา ว่าสามารถป้องกันอาการข้อติดได้หรือไม่

น.ส.สงวน กล่าวว่า จากการเก็บข้อมูลตั้งแต่ ม.ค. 2557 - ก.พ. 2558 ในผู้ป่วยที่ใส่เฝือกแข็งที่ขา ที่แพทย์ส่งปรึกษานักกายภาพบำบัดจำนวน 15 ราย โดยให้ผู้ป่วยบริหารกล้ามเนื้อแบบไอโซเมตริกของข้อเท้าในเฝือกทุกวันจนกว่าจะถอดเฝือก คือ ออกแรงเกร็งกระดกข้อเท้าขึ้นเต็มกำลัง นับ 1-5 พัก 2-3 วินาที ทำให้ครบ 10 ครั้ง ถือเป็น 1 เซ็ต และออกแรงเกร็งกระดกข้อเท้าลงเต็มกำลังนับ 1-5 พัก 2-3 วินาที ทำให้ครบ 10 ครั้ง นับเป็น 1 เซ็ต ทำทั้ง 2 ท่าให้ครบทั้ง 3 เซ็ตต่อวัน โดยหลังถอดเฝือกวัดมุมการเคลื่อนไหวของข้อเท้าในท่ากระดกขึ้นลง โดยใช้โกนิโอมิเตอร์วัดเทียบกับข้างปกติผลการศึกษาพบว่า มุมการเคลื่อนไหวของข้อเท้าหลังถอดเฝือกนั้นทุกคนมีมุมการเคลื่อนไหวปกติ

"ผู้ทำการรักษาผู้ป่วยใส่เฝือกส่วนใหญ่ไม่เห็นความสำคัญของการสอนให้ผู้ป่วยบริหารกล้ามเนื้อขณะใส่เฝือก ส่งผลให้เกิดภาวะข้อติด แต่จากการวิเคราะห์การบริหารกล้ามเนื้อแบบไอโซเมตริก จะมีการหดตัวของกล้ามเนื้อ เมื่อกล้ามเนื้อหดตัว เอ็นกล้ามเนื้อ เอ็นยึดกระดูก และเนื้อเยื่ออ่อนอื่นๆ ที่เกาะเกี่ยวกันอยู่จะถูกยืดและหดตัวสั้น เมื่อกล้ามเนื้อคลายตัว ซึ่งจากการทดลองให้การบริหารกล้ามเนื้อแบบไอโซเมตริกของข้อเท้าพบว่า สามารถป้องกันข้อเท้าติดได้ จึงเสนอว่าควรมีการเผยแพร่ผลงานนี้ให้โรงพยาบาลอื่น นำไปใช้ป้องกันข้อเท้าติดหลังถอดเฝือก" น.ส.สงวน กล่าว

 

 

ที่มา : ASTV ผู้จัดการออนไลน์

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

จิตสำนึกดี  พลังพลเมือง  นิทรรศการดื่ม...ดับ  โรงเรียนผู้สูงอายุ  กีฬาสร้างสรรค์  พิธีมอบรางวัล  คลินิกคัดกรอง  อายุเกษียณภาคเอกชน  ทำลายประสาท  รณรงค์ นิสิต นักศึกษา โทษของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  สุขภาพฒ  กระต่ายตายทั้งตัว เอาใบบัวปิดไม่มิด  การแสดงพื้นบ้าน  งดพูด  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ฤดูฝน สุขภาพหน้าฝน ระบบทางเดินหายใจ ปอดอักเสบ ไข้หวัดใหญ่ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคท้องเสีย โรคหวัด หน้ากากอนามัย มีไข้ มีน้ำมูก ไอจาม ไข้เลือดออก แพ้ยา เชื้อไวรัส ท้องร่วง สวมหน้ากาก แอโรบิก วิ่ง เดิน ขี่จักรยาน ทำให  การสอนลูก  เนื้อสุกร  สั่งสอน  ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน  การมีเพศสัมพันธ์  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม