อย.พัฒนาสัญลักษณ์โภชนาการ

| |
อ่าน : 6,021

ปัจจุบันทั่วโลกกำลังรณรงค์แก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อย.ไทยเร่งปรับข้อมูลโภชนาการเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

อย.พัฒนาสัญลักษณ์โภชนาการ thaihealth

แฟ้มภาพ

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการ อาหารและยา เปิดเผยว่า ปัจจุบันทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยกำลังรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases, NCDs) ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือดและภาวะไตวายเรื้อรัง ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามในประชากรไทย คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเชื่อมโยงด้านอาหาร และโภชนาการสู่คุณภาพชีวิตที่ดีจึงได้กำหนดนโยบายให้มีการส่งเสริมการใช้ข้อมูลโภชนาการเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริโภคในการเลือกซื้อและบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมต่อสุขภาพ และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ผลิต อาหารปรับสูตรผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีขึ้น

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ จึงได้ร่วมกับ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักเกณฑ์ทางวิชาการด้านโภชนาการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย ระหว่าง นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ รศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู้อำนวยการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก ผู้แทนสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย และภาคอุตสาหกรรมอาหาร มาร่วมเป็นสักขีพยาน

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม