อย.พัฒนาสัญลักษณ์โภชนาการ

| |
อ่าน : 6,171

ปัจจุบันทั่วโลกกำลังรณรงค์แก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อย.ไทยเร่งปรับข้อมูลโภชนาการเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

อย.พัฒนาสัญลักษณ์โภชนาการ thaihealth

แฟ้มภาพ

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการ อาหารและยา เปิดเผยว่า ปัจจุบันทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยกำลังรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases, NCDs) ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือดและภาวะไตวายเรื้อรัง ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามในประชากรไทย คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเชื่อมโยงด้านอาหาร และโภชนาการสู่คุณภาพชีวิตที่ดีจึงได้กำหนดนโยบายให้มีการส่งเสริมการใช้ข้อมูลโภชนาการเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริโภคในการเลือกซื้อและบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมต่อสุขภาพ และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ผลิต อาหารปรับสูตรผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีขึ้น

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ จึงได้ร่วมกับ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักเกณฑ์ทางวิชาการด้านโภชนาการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย ระหว่าง นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ รศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู้อำนวยการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก ผู้แทนสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย และภาคอุตสาหกรรมอาหาร มาร่วมเป็นสักขีพยาน

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม