สร้างเมืองต้นแบบ เด็กไร้อ้วนลงพุง

| |
อ่าน : 5,075

คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมนวัตกรรมการแพทย์และสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จัดประชุมรับฟังข้อเสนอจากผลการศึกษาสถานการณ์โรคอ้วนลงพุงและภาวะแทรกซ้อนของประชากรในเขตกรุงเทพฯ ที่รัฐสภา เพื่อร่วมกันเตรียมแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาในระยะยาว

เมืองต้นแบบเด็กไร้อ้วนลงพุง thaihealth

นายพีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โรคอ้วนลงพุง เป็นปัญหาสุขภาพ และเร่งหามาตรการในการแก้ไขป้องกัน เนื่องจากเป็นปัจจัย ที่นำไปสู่การเจ็บป่วยเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูงหลอดเลือดหัวใจ เป็นปัญหาสาธารณสุขที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการเยียวยารักษา ซึ่งจะเป็นภาระของประเทศในอนาคต ซึ่งได้มีความพยายามหาแนวทางบูรณาการหน่วยงานที่จะเป็นต้นแบบ โดยมองเห็นกรุงเทพมหานครที่มีมาตรการในการป้องกันระดับพื้นที่จะเป็นต้นแบบนำร่องและสามารถถอดบทเรียนไปสู่การปฏิบัติให้กับเมืองใหญ่ในต่างจังหวัดได้

ที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาด้านการส่งเสริมสุขภาพของกรุงเทพมหานคร มีมาตรการลดปัญหาโรคอ้วนลงพุง โดยมุ่งเน้นด้านพฤติกรรมการกินและการออกกำลังกายเริ่มในกลุ่มเป้าหมายกับเด็กในโรงเรียนสังกัด 438 โรงเรียน ประมาณ 3 แสนคน โดยออกมาตรการเพื่อให้มีโภชนาการที่ดีถูกหลัก เช่น การจัดอาหารเช้าที่เหมาะสมให้เด็กได้รับประทาน ห้ามขายน้ำอัดลม และขนมขบเคี้ยวที่มีโซเดียมสูงภายในโรงเรียน จัดโปรแกรมออกกำลังกายวันละ 12 นาที และมีการคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยง พร้อมจัดคลินิกลดน้ำหนักประเมินและติดตาม ด้านการออกกำลังกายได้มีการปรับปรุงสวนสาธารณะในกรุงเทพฯ 30 แห่ง ให้น่าพักผ่อนเหมาะกับการออกกำลังกาย บางแห่งได้ทำเส้นทางจักรยานเพิ่มขึ้น ส่วนด้านการดูแลรักษา สถานพยาบาลในสังกัดได้ติดตามผู้รับบริการที่เข้าสู่ภาวะอ้วนอยู่บ้างแต่ยังไม่ครอบคลุมนัก

ทั้งนี้ เมื่อ กทม.เริ่มที่เด็กในโรงเรียนแล้วมั่นใจว่าจะขยายผลไปสู่ครอบครัว ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ดังนั้นในเชิงนโยบายจำเป็นต้องมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกฝ่าย ควรมีเขตนำร่องต้นแบบพื้นที่กรุงเทพฯ ทำงานในการลดโรคอ้วนลงพุง ที่ร่วมมือกัน ทั้งผู้ค้า สถานประกอบการ โรงเรียน และหน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่ ต้องออกกฎเกณฑ์การปฏิบัติแล้วติดตามประเมินความสำเร็จ เมื่อระดับเขตทำได้ดีก็สามารถขยายออกเป็นโซนต่อไป

 

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า 

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม