ควบคุมความเร็วรถ ลดอุบัติเหตุ

| |
อ่าน : 6,616

เครือข่ายลดอุบัติเหตุยื่นหนังสือต่อปลัดกระทรวงคมนาคม เรียกร้องใช้มาตรการควบคุมความเร็วบนท้องถนน ให้วิ่งในเมืองไม่เกิน 50 กม./ชม. และนอกเมืองไม่เกิน 90 กม. ระบุไทยจ่อขึ้นเป็นอันดับ 1 ของโลก คนตายจากอุบัติเหตุทางถนน

ควบคุมความเร็วรถ ลดอุบัติเหตุ thaihealth

แฟ้มภาพ

วันที่ 7 กันยายน ที่ผ่านมา นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยภายหลังการหารือและยื่นหนังสือการใช้มาตรการควบคุมความเร็วบนท้องถนน กับนางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ว่า องค์การอนามัยโลกได้มีการสำรวจอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลก โดยในปี 2557 พบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก คือ 44 คนต่อประชากร 100,000 คนต่อปี ขณะที่ข้อมูลการเกิดคดีอุบัติ เหตุจราจรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่า พฤติกรรมการขับขี่เร็วเป็นสาเหตุสำคัญอันดับแรกของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และมีข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม ตั้งแต่มกราคมสิงหาคม 2550 จากจำนวนทั้งสิ้น 7,297 ครั้ง เกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนดถึง 4,562 ครั้ง (62.5%) ดังนั้นจึงขอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาจำกัดความเร็ว เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยอย่างจริงจัง

ทั้งนี้ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ได้ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ รวบรวมข้อมูลสถานการณ์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาความเร็วที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้คือ สาเหตุของคดีอุบัติเหตุจราจรในประเทศไทย มากกว่า 1 ใน 3 เกี่ยวข้องกับการใช้ความเร็ว เกิดขึ้นบนทางหลวงแผ่นดินถึงร้อยละ 75 และที่น่ากังวลคือ 1/3 คนไทย มีทัศนะว่าขับเร็วไม่อันตรายหากระมัดระวัง การบังคับใช้กฎหมายมีข้อจำกัด กล้องตรวจจับมีเพียง 1-2 กล้องต่อจังหวัด และการตรวจจับ-ปรับยังขาดระบบบันทึกประวัติการกระทำความผิดซ้ำ ไม่มีการเพิ่มโทษตามจำนวนครั้ง การส่งอายัดต่อทะเบียนผู้ที่ไม่มาจ่ายค่าปรับ ที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างตำรวจและกรมการขนส่งทางบก จำเป็นต้องเร่งให้สามารถดำเนินการได้จริง

ดังนั้นจึงมีข้อเสนอ คือ 1.ควรสนับสนุน กล้องตรวจจับความเร็วให้เพียงพอ โดยเฉพาะในเส้นทางที่พบมีอุบัติเหตุและความรุนแรงที่เกิดจากความเร็ว 2.การก่อสร้าง/ซ่อมสร้างในเส้นทางกรมทางหลวง โดยเฉพาะเส้นทาง Asian Highway ควรพิจารณาให้มีมาตรฐานการจัดการความเร็ว ตั้งแต่กระบวนการออกแบบและก่อสร้าง ส่วนเรื่อง  "ความเร็วรถสาธารณะ" จากการสำรวจรถสาธารณะ (รถตู้) โดย Thai Roads พบส่วนใหญ่ใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด จึงเสนอให้รถสาธารณะทุกคันมีการติดตั้ง GPS และมีระบบควบคุมกำกับพร้อมบทลงโทษ ที่ครอบคลุมทั้งคนขับและผู้ประกอบการ มีการจัดทำทะเบียนประวัติ เพิ่มบทลงโทษ ตลอดจนทบทวนและกำหนดให้การออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (ทั้งรถสาธารณะ และรถบรรทุก) ต้องมีเงื่อนไขด้านความปลอดภัยที่ชัดเจน นอกจากนี้ สคอ.ยังเสนอทิศทางการรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์มาตรการควบคุมความเร็วบนท้องถนน คือควรส่งเสริมการใช้ความเร็วไม่เกิน 50 กม./ชม.ในเขตเมือง และไม่เกิน 90 กม./ชม. นอกเขตเมือง การรณรงค์ลดความเร็วคู่กับการประหยัดพลังงาน การสร้างความตระหนักรับรู้การใช้ความเร็ว ขับเร็วเป็นพฤติกรรมเสี่ยง สร้างความสูญเสียต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม