ควบคุมความเร็วรถ ลดอุบัติเหตุ

| |
อ่าน : 5,291

เครือข่ายลดอุบัติเหตุยื่นหนังสือต่อปลัดกระทรวงคมนาคม เรียกร้องใช้มาตรการควบคุมความเร็วบนท้องถนน ให้วิ่งในเมืองไม่เกิน 50 กม./ชม. และนอกเมืองไม่เกิน 90 กม. ระบุไทยจ่อขึ้นเป็นอันดับ 1 ของโลก คนตายจากอุบัติเหตุทางถนน

ควบคุมความเร็วรถ ลดอุบัติเหตุ thaihealth

แฟ้มภาพ

วันที่ 7 กันยายน ที่ผ่านมา นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยภายหลังการหารือและยื่นหนังสือการใช้มาตรการควบคุมความเร็วบนท้องถนน กับนางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ว่า องค์การอนามัยโลกได้มีการสำรวจอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลก โดยในปี 2557 พบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก คือ 44 คนต่อประชากร 100,000 คนต่อปี ขณะที่ข้อมูลการเกิดคดีอุบัติ เหตุจราจรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่า พฤติกรรมการขับขี่เร็วเป็นสาเหตุสำคัญอันดับแรกของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และมีข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม ตั้งแต่มกราคมสิงหาคม 2550 จากจำนวนทั้งสิ้น 7,297 ครั้ง เกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนดถึง 4,562 ครั้ง (62.5%) ดังนั้นจึงขอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาจำกัดความเร็ว เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยอย่างจริงจัง

ทั้งนี้ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ได้ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ รวบรวมข้อมูลสถานการณ์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาความเร็วที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้คือ สาเหตุของคดีอุบัติเหตุจราจรในประเทศไทย มากกว่า 1 ใน 3 เกี่ยวข้องกับการใช้ความเร็ว เกิดขึ้นบนทางหลวงแผ่นดินถึงร้อยละ 75 และที่น่ากังวลคือ 1/3 คนไทย มีทัศนะว่าขับเร็วไม่อันตรายหากระมัดระวัง การบังคับใช้กฎหมายมีข้อจำกัด กล้องตรวจจับมีเพียง 1-2 กล้องต่อจังหวัด และการตรวจจับ-ปรับยังขาดระบบบันทึกประวัติการกระทำความผิดซ้ำ ไม่มีการเพิ่มโทษตามจำนวนครั้ง การส่งอายัดต่อทะเบียนผู้ที่ไม่มาจ่ายค่าปรับ ที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างตำรวจและกรมการขนส่งทางบก จำเป็นต้องเร่งให้สามารถดำเนินการได้จริง

ดังนั้นจึงมีข้อเสนอ คือ 1.ควรสนับสนุน กล้องตรวจจับความเร็วให้เพียงพอ โดยเฉพาะในเส้นทางที่พบมีอุบัติเหตุและความรุนแรงที่เกิดจากความเร็ว 2.การก่อสร้าง/ซ่อมสร้างในเส้นทางกรมทางหลวง โดยเฉพาะเส้นทาง Asian Highway ควรพิจารณาให้มีมาตรฐานการจัดการความเร็ว ตั้งแต่กระบวนการออกแบบและก่อสร้าง ส่วนเรื่อง  "ความเร็วรถสาธารณะ" จากการสำรวจรถสาธารณะ (รถตู้) โดย Thai Roads พบส่วนใหญ่ใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด จึงเสนอให้รถสาธารณะทุกคันมีการติดตั้ง GPS และมีระบบควบคุมกำกับพร้อมบทลงโทษ ที่ครอบคลุมทั้งคนขับและผู้ประกอบการ มีการจัดทำทะเบียนประวัติ เพิ่มบทลงโทษ ตลอดจนทบทวนและกำหนดให้การออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (ทั้งรถสาธารณะ และรถบรรทุก) ต้องมีเงื่อนไขด้านความปลอดภัยที่ชัดเจน นอกจากนี้ สคอ.ยังเสนอทิศทางการรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์มาตรการควบคุมความเร็วบนท้องถนน คือควรส่งเสริมการใช้ความเร็วไม่เกิน 50 กม./ชม.ในเขตเมือง และไม่เกิน 90 กม./ชม. นอกเขตเมือง การรณรงค์ลดความเร็วคู่กับการประหยัดพลังงาน การสร้างความตระหนักรับรู้การใช้ความเร็ว ขับเร็วเป็นพฤติกรรมเสี่ยง สร้างความสูญเสียต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การประชุมส่งเสริมการเดิน และการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สายปฏิบัติธรรม  หลอดเลือดดำ  หัวโขนด้วยกระดาษสา  แคลอรี่  แป้งอมิโลส  วิธีการเลี้ยงลูก  พระมหาสมปอง  สถาบันกวดวิชา  ระมัดระวัง  ประเทศตะวันตก  น้ำเสีย  สุขภาพล สุขภาวะ  fastfood  การดำเนินการด้านความปลอดภัย  หลักสูตรโรงเรียนเชียร์อ่านสร้างสุข  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ปริศนา รายชื่อผู้โชคดี คุณทำได้ ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ งดเหล้าเข้าพรรษา  กฏหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำ  สินค้าและบริการ  Dek Health  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth รู้ทันไข้เลือดออก ยุงลาย common house mosquito ไข้เลือดออก  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม