ขอความร่วมมือไม่สูบในสวนสาธารณะ

| |
อ่าน : 4,165

ขอความร่วมมือประชาชนไม่สูบบุหรี่ในสวนสาธารณะ เพื่อให้สวนสาธารณะทุกแห่งเป็นแหล่งอากาศบริสุทธิ์

ขอความร่วมมือไม่สูบในสวนสาธารณะ thaihealth

แฟ้มภาพ

นายสุวพร เจิมรังษี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ตามนโยบายของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากรุงเทพมหานคร เป็น "มหานครแห่งสิ่งแวดล้อม" โดยการเพิ่มพื้นที่ สีเขียวให้เป็นแหล่งสร้างอากาศบริสุทธิ์ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ นันทนาการ ด้วยมาตรการจัดหาที่ดินเพื่อสร้างสวนสาธารณะ สวนหย่อม รวมถึงปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งที่มีอยู่แล้วให้สวยงาม ประชาชน ที่เข้ามาใช้บริการมีความสุข และพึงพอใจ

เมื่อกรุงเทพมหานครพยายามสร้างสรรค์ ความร่มรื่น ความเขียวขจี ความสะอาดสวยงาม ให้ประชาชนทุก ภาคส่วนได้ใช้บริการอย่างมีความสุขแล้ว สิ่งที่กรุงเทพมหานครประสงค์จะขอความร่วมมือจากประชาชนที่เข้าไปใช้บริการภายในสวนสาธารณะคือ การไม่สูบบุหรี่ในสวนสาธารณะ ทั้งนี้เพื่อให้สวนสาธารณะทุกแห่งเป็นแหล่งอากาศบริสุทธิ์ ที่ทุกคนสัมผัสได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของ ผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2553 เรื่อง กำหนดชื่อหรือประเภท ของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครอง สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม