ชุมชนร่มเย็นสืบสานภูมิปัญญา

| |
อ่าน : 8,717

ปัญหาสังคมในปัจจุบัน นอกจากจะมาจากสิ่งเร้าทางวัตถุที่เจริญอย่างรวดเร็ว รวมถึงการขาดความเข้าใจและการเอาใจใส่จากครอบครัว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเด็กและเยาวชน สุดท้ายปัญหาเหล่านั้นก็ย้อนกลับสู่สังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่เว้นแม้แต่ชุมชนที่ 4 หมู่ 7 ชุมชนร่มเย็นในจังหวัดสุรินทร์ ชุมชนเล็กๆ ที่มีประชากรเพียง 945 คน 140 หลังคาเรือน ก็เช่นกัน

ชุมชนร่มเย็นสืบสานภูมิปัญญา thaihealth

จากการสำรวจพบว่า ปัญหาที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ได้แก่ เด็กและเยาวชนที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาจะมีการจับกลุ่มมั่วสุม ลักทรัพย์เพื่อนำเงินไปเติมเงินโทรศัพท์มือถือ เล่นเกมออนไลน์ และซื้อเครื่องดื่มมึนเมา เมื่อเกิดความคึกคะนองทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทระหว่างกลุ่ม ขับขี่รถเสียงดังสร้างความรำคาญให้กับคนในชุมชน      

เมื่อเล็งเห็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนในชุมชน หากทิ้งไว้นานมีแต่จะเป็นปัญหาเรื้อรังที่แก้ไขได้ยาก ชุมชนขาดคุณภาพและการพัฒนาในที่สุด ผู้ใหญ่ในชุมชนร่มเย็นจึงได้ร่วมกันวิเคราะห์และหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการจัดตั้ง “สภาผู้นำชุมชน” โดยรับสมัครเลือกและคัดเลือกประชาชนจิตอาสา ซึ่งมีทั้งคณะกรรมการกองทุนเงินล้านของชุมชน ปราชญ์ชุมชน ผู้นำชุมชน ครู อาสาสมัคร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น มาเป็นแกนนำหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ จำนวน 20 คน สร้างบทบาทให้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคม

สำหรับแนวทางสำคัญที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น คือการเติมเต็มช่องว่างระหว่างผู้สูงวัยกับเด็กและเยาวชน สร้างความสัมพันธ์ให้กับสมาชิกในครอบครัว ด้วยการฝึกทักษะพัฒนาอาชีพ ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้สูงวัยไปสู่เยาวชนรุ่นหลัง ทั้งที่อยู่ในและนอกระบบการศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้

ทั้งนี้สภาผู้นำชุมชนได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวไปยังกลุ่มเยาวชนเป้าหมายนอกพื้นที่ และได้รับความร่วมมือจากกัลยาณมิตรชุมชนใกล้เคียง อาทิ คณะครูโรงเรียนท่าตูมสนิทราษฎร์วิทยาคม โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น โรงเรียนเทศบาลท่าตูม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม และเทศบาลตำบลท่าตูม ส่งผลให้เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกชุมชนมีความสนใจเข้าร่วมโครงการถึง 120 ครอบครัว

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำมาถ่ายทอดให้กับเยาวชนที่ร่วมโครงการ ได้แก่ นวดแผนไทยเบื้องต้น การทำบายศรี การทำลูกประคบสมุนไพร และการทำดอกไม้จันทน์ โดยเป้าประสงค์เพื่อลดช่องว่างระหว่างวัย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมชุมชนร่มเย็นสืบสานภูมิปัญญา thaihealthกัน และยังเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นไปในตัวอีกด้วย โดยมีการขอความร่วมมือกับร้านเกมส์ในชุมชน ในเรื่องเวลาปิด-เปิดการให้บริการแก่เด็กและเยาวชนในชุมชน และมีการจัดประชุมเดือนละครั้งเพื่อรายงานผลการดำเนินกิจกรรมและร่วมกับแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินกิจกรรม

ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ถือว่าเป็นที่น่าพอใจ สามารถแก้ปัญหาการมั่วสุม ทะเลาะวิวาทของเด็กและเยาวชนในชุมชนได้ในระดับหนึ่ง ในส่วนของสภาผู้นำชุมชนมีการขับเคลื่อน หนุนเสริม โครงการของหมู่บ้าน เพิ่มจำนวนครอบครัว ผู้ปกครองและเยาวชนให้เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนคิดเป็น 100% ของจำนวนประชากรในท้องถิ่น และก่อให้เกิดการต่อยอดกิจกรรมเป็น ชมรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียน 4 ชมรม คือ ชมรมนวดแผนไทย ชมรมทำบายศรี ชมรมทำดอกไม้จันทน์ และ ชมรมทำลูกประคบ

ในความสำเร็จดังกล่าว นอกจากจะเสริมสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนแล้ว ยังเพิ่มความแน่นแฟ้นให้คนในครอบครัว ลดปัญหาความเหินห่างระหว่างวัย และที่สำคัญภูมิปัญญาชาวบ้านก็จะได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นไม่ให้เลือนหายไปจากชุมชน

 

 

ที่มา :  สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สสส.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม