เฝ้าระวัง “โรคฉี่หนู” ช่วงหน้าฝน

โดย
| |
อ่าน : 5,220

เฝ้าระวัง “โรคฉี่หนู” ช่วงหน้าฝน thaihealth

“กรมควบคุมโรค”เผย “โรคฉี่หนู หรือ โรคเลปโตสไปโรซิส”ระบาด หลังฝนตกหนักจนน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ พบผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นอาชีพเกษตรกร แนะหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนในที่ชื้นแฉะ หรือสวมถุงมือยางใส่รองเท้าบู๊ท ป้องกันการเกิดบาดแผล

นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังตามบริเวณต่างๆ โรคที่ควรเฝ้าระวังเป็นอย่างมากคือ โรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนู ซึ่งมักจะระบาดหน้าฝน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาชีพเกษตรกร ที่ต้องเดินลุยน้ำในแปลงนาที่มักจะมีน้ำขังเฉอะแฉะ ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคสูง จากข้อมูลเฝ้าระวังโรค สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-22 สิงหาคม 2558 พบผู้ป่วยโรคฉี่หนูทั่วประเทศ จำนวน 945 ราย ในพื้นที่ 62 จังหวัด มีผู้เสียชีวิต 18 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คืออายุ 45-54 ปี รองลงมาอายุ 35-44 ปี และอายุ 55-64 ปีตามลำดับ ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตร57.5% รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้าง 19.3% ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ จังหวัดระนอง ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ เลยและนครศรีธรรมราช โดยภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองลงมาคือ ภาคใต้

อธิบดีกรมควบคุมโรค บอกว่า การป้องกันและเฝ้าระวังโรค เพื่อลดการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุด โดยคำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคฉี่หนู ดังนี้ 1.หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนในที่ชื้นแฉะ เนื่องจากหากมีเชื้อฉี่หนูอยู่ ปริมาณเชื้อจะมีความเข้มข้นมาก และมีโอกาสเสี่ยงติดโรคสูง2.ผู้ที่ต้องทำงานที่เสี่ยงต่อโรค เช่น เกษตรกรที่ต้องเดินลุยน้ำในทุ่งนา ขอให้สวมถุงมือยางใส่รองเท้าบู๊ท ป้องกันการเกิดบาดแผลที่เท้าหรือที่ขา 3.หมั่นล้างมือบ่อยๆ อาบน้ำชำระร่างกายหลังจากเสร็จภารกิจทำงาน 4.กำจัดขยะในบ้านเรือน ที่ทำงานให้สะอาดโดยเฉพาะเศษอาหาร เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนู

 

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้าออนไลน์

ขอบคุณภาพประกอบจาก  http://bit.ly/1ijARO8

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม