วิทยาลัยสงฆ์ จ.น่าน พัฒนาสุขภาพพระสงฆ์

| |
อ่าน : 5,125

วิทยาลัยสงฆ์ จ.น่าน พัฒนาสุขภาพพระสงฆ์

วิทยาลัยสงฆ์ จ.น่าน พัฒนาสุขภาพพระสงฆ์ thaihealth

แฟ้มภาพ

พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ในฐานะ ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เปิดโครงการพัฒนาสุขภาพและโภชนาการของพระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดน่าน ที่อาคารเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง วัดพระธาตุแช่แห้ง ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน เพื่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนในการพัฒนาสุขภาวะและโภชนาการของพระสงฆ์

พระสุนทรมุนีเปิดเผยว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาวะโภชนาการและพัฒนาเครือข่ายภาวะพระสงฆ์ โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมพัฒนาและขยายผลองค์ความรู้ในการสร้างสุขภาวะให้กับพระสงฆ์ จึงดำเนินการวิจัยโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและโภชนาการตามแนวพุทธศาสนาในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน โดยนิมนต์พระสังฆ์ตามวัดต่างๆ เขตพื้นที่จังหวัดน่าน เข้าร่วมอบรมจำนวน 80 รูป ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน สนับสนุนวิทยากรเป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้แก่พระสงฆ์เรื่ององค์ความรู้การสร้างสุขภาวะและโภชนาการของพระสงฆ์ และการพัฒนาแผนสุขภาวะ-โภชนาการของพระสงฆ์จังหวัดน่าน

พระสุนทรมุนีกล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา พระสงฆ์มีความเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้น จะด้วยสาเหตุใดก็ตาม สิ่งที่ได้รับรู้ข้อมูลจากสำนักสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรคที่พบมากที่สุดของพระสงฆ์ขณะนี้ คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไต มะเร็ง ซึ่งเป็นโรค 1 ใน 10 ของการเจ็บป่วย คณะสงฆ์จังหวัดน่านมีความตระหนักตื่นรู้ที่จะต้องได้หาช่องทางป้องกันภัยที่จะเกิดต่อสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ จึงได้ประสานทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ ออกคัดกรองด้านสุขภาพ และจัดอบรมให้ความรู้พระภิกษุสงฆ์ ในการดูแลสุขภาพของตนเองสำหรับพระสงฆ์เองมีข้อจำกัดด้านวินัยสงฆ์อยู่ หากพระสงฆ์มีความรู้ด้านโภชนาการ ดูแลปฏิบัติตน เชื่อว่าพระสงฆ์จะต้องมีสุขภาวะ คุณภาพชีวิตที่ดี สามารถช่วยเผยแผ่ให้พุทธศาสนาแก่ศรัทธาญาติโยมได้อีกลำดับหนึ่ง

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม