`ตลาดสุขภาพ` อาหารปลอดภัย-ไกลโรค

| |
อ่าน : 6,896

"โรคมะเร็ง" เป็นสาเหตุการตายสูงเป็นอันดับ 1 ของคนไทย ต่อเนื่อง มานานกว่า 13 ปี ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา โดยข้อมูลล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พบว่า คนไทยป่วยเป็นโรคมะเร็งรุนแรงมากขึ้น และมีคนไทยเสียชีวิตกว่า 60,000 คนต่อปี ขณะที่ทั่วโลก มีรายงานการเสียชีวิตปีละ เกือบ 8 ล้านคน

\'ตลาดสุขภาพ\'อาหารปลอดภัย-ไกลโรค thaihealth

แฟ้มภาพ

ปฏิเสธไม่ได้ว่า อัตรา การป่วยโรคมะเร็งที่เพิ่มขึ้น ปัจจัยหนึ่งมาจากพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป กระบวนการผลิตอาหาร ปนเปื้อนในทุกขั้นตอนตั้งแต่ การปลูกที่พึ่งพาสารเคมีสูง  มาจนถึงระบบตลาดที่บังคับ ผู้บริโภคเลือกอาหารเพียง ไม่กี่ชนิด มาจนกระบวนการ แปรรูป ที่ไม่ปลอดภัยเพียงพอ  การเจ็บป่วยจากการบริโภคทำให้ กระแสความ ตื่นตัวในเรื่องอาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ "ตลาดสุขภาพ" ที่ตลาดของ ท้องถิ่นได้พยายามพัฒนา รูปแบบที่พ่อค้าแม่ค้าที่ใส่ใจ ความปลอดภัยของสินค้าทั้ง ผัก ผลไม้ ก่อนถึงมือผู้บริโภค

โดยขณะนี้มี 6 ตลาดที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเครือข่ายพ่อค้าแม่ขายพัฒนา ตลาดสุขภาพเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข ประกอบด้วย ตลาดสามชุก ตลาดดอนหวาย ตลาดคลองสวน ตลาดบางน้ำผึ้ง ตลาด นครเนื่องเขต และตลาดตลิ่งชัน มีพ่อค้า แม่ขายกว่า 600 รายที่เข้าร่วม

สาเหตุพ่อค้า แม่ค้าจำนวนมากเข้าร่วมพัฒนาตลาดสุขภาพ นส.ธัญภรณ์  ชื่นยินดี เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสมาคม เสริมสร้างพัฒนาชุมชนและสังคม บอกว่า ตลาดสุขภาพเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆมาจากความสนใจของพ่อค้าแม่ค้าเอง ที่ใส่ใจต่อ ผู้บริโภคที่ต้องการให้ได้รับอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย

การสร้างตลาดสุขภาพ ของพ่อค้า แม่ค้าที่คำนึงถึงสินค้าที่มีความปลอดภัย จึงน่าจะเป็นทางเลือกในการปรับพฤติกรรมของผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง

นายอุทัย อัตถาพร ผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมเครือข่ายพ่อค้าแม่ขายพัฒนาตลาดสุขภาพเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) มองว่า ตลาดสุขภาพ ทำให้ผู้บริโภคมี ตัวเลือกที่หลากหลายมากขึ้น ทำให้อาหารสุขภาพสามารถซื้อหาได้ง่ายมากขึ้นด้วย สอดคล้องกับความคิดเห็นของ นางสุดา ปั้นประสม นักวิชาการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่เห็นว่า" ตลาดเพื่อสุขภาพ อาหารปลอดสารพิษ สร้างความมั่นใจในเรื่องคุณค่าทางโภชนาการขั้นตอนการเพาะปลูกที่ไม่ใช้สารเคมี ดังนั้น หากอยากให้อาหารปลอดสารพิษแพร่หลายมากขึ้น ก็ต้องช่วยกันอุดหนุนและบริโภคอาหารประเภทนี้ให้มากขึ้น

ความพยายามในการสร้าง "ตลาดสุขภาพ" ไม่ได้อยู่เพียงตลาดท้องถิ่น ที่มีชื่อเสียงเท่านั้น หากยังรวมถึงตลาดนัด ที่พนักงานใช้จับจ่ายซื้อหาสินค้า เช่น ที่ตลาดท่าเรือคลองเตย นายราเชนทร์  หรั่งมะเริง  ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การท่าเรือแห่งประเทศไทย บอกว่า ทางการท่าเรือกำลังปรับปรุงพื้นที่ท่าเรือคลองเตยส่วนหนึ่งเพื่อจัดทำตลาดนัดจำหน่ายอาหารด้านสุขภาพดี เพราะมองเห็นได้ว่าผู้คนในสังคมเจ็บป่วยกันบ่อยมากขึ้น ส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากการกินอาหารที่ไม่ได้คุณภาพ จึงอยากเห็นคนในสังคมมีสุขภาพ ที่แข็งแรงที่เริ่มจากตัวเองก่อน  ขณะที่ นายธนัทชาติ บุญประกอบจากประชาคมตลาดตลิ่งชัน บอกเช่นกันว่า อยากเรียกร้องให้ช่วยกันสนับสนุน ผักปลอดสารอาหารปลอดภัย ถึงแม้ว่าอาหารปลอดสารพิษ ทั้งผัก ผลไม้และ เนื้อสัตว์จะมีราคาแพงอยู่สักนิด แต่หากคิดถึงประโยชน์ที่จะได้รับในระยะยาวแล้ว  ก็คุ้มค่าอยู่มิใช่น้อย เพราะสิ่งที่คุณจะได้กลับมานั้นไม่ใช่แค่การมีสุขภาพดีขึ้นเท่านั้น  แต่ยังเกิดผลดีต่อคนรอบข้างและ สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

การพัฒนาตลาดสุขภาพไม่ได้อยู่เพียงพ่อค้าแม่ค้าเท่านั้น แต่ผู้บริโภคเองก็สามารถช่วยกันสนับสนุนให้เกิดขึ้นได้ ด้วยการอุดหนุนซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปลอด สารเคมีเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเอง "ตลาดสุขภาพที่มี พ่อค้าแม่ค้าที่คำนึงถึงสินค้าปลอดภัย ช่วยเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค"

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม