คิดสักนิด ‘บุญด่วน!’ โยมสะดวก แต่พระไม่สบาย

| |
อ่าน : 2,602

คิดสักนิด ‘บุญด่วน!’ โยมสะดวก แต่พระไม่สบาย

ในเวทีเสวนาในหัวข้อเรื่อง ‘สถานการณ์เร่งด่วนสุขภาวะพระสงฆ์ : ระเบิดที่รอเวลา’ เปิดประเด็นธรรมโดยพระมหาเฉลิม ปิยทสฺสี โครงการพัฒนาวัดวิถีพุทธ มูลนิธิปัญญานันทาราม ที่ชี้ให้เห็นว่า เรื่องโรคภัยไข้เจ็บของพระที่มีมาก มีสมมติฐานมาจากอาหารการกิน โดยเฉพาะที่เรียกกันว่า อาหารสำเร็จรูป ซึ่งถือเป็น ‘บุญด่วน’ ที่ฆราวาสควรตระหนักรู้ โดยได้ยกตัวอย่างหนึ่งว่า มีผู้ค้าอาหารเพื่อทำบุญตักบาตรบางราย นำเอาอาหารค้างคืนมาทำกำไร ขนาดที่ว่า อาหารบางถุงพองจนจวนจะระเบิด บางครั้งจึงต้องแก้ปัญหาด้วยการปิดบาตรไม่รับ เพราะได้เคยบอกกล่าวเตือนไปหลายครั้งแล้ว

พระมหาเฉลิม ยังระบุถึงเรื่องบุหรี่ซึ่งจัดเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่ที่คณะสงฆ์จะต้องแก้ไข โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องนำด้วยปัญญา อำนาจไม่ควรเข้าไปจัดการ และอาจต้องอาศัยแรงผลักจากข้างนอก โดยเสนอว่า สสส.ควรมีบทบาทดำเนินการ เพราะบางทีองค์กรสงฆ์ก็อ่อนแอ ตั้งแต่เรื่องการจัดสรรหาพระมาบวชไปจนถึงการลงโทษ

ด้าน รศ.ดร.พินิจ ลาภธนานนท์ จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาฯ ประธานโครงการร่วมแรงร่วมใจสร้างเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ไทย กล่าวว่า จากงานวิจัยในโครงการศึกษาสุขภาวะพระสงฆ์ไทย เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ในช่วงปี 2554-2555 โดยศึกษาผลสุขภาวะทางกายใน 11 จังหวัดทั่วประเทศ พบว่า ดัชนีมวลกายในพระสงฆ์ 246 รูป มีพระสงฆ์ 45.1% ที่มีเกณฑ์เป็นโรคอ้วน แสดงว่ามี 150,000 รูปจากจำนวน พระทั้งหมดทั่วประเทศที่มีภาวะเกณฑ์อ้วน

ทั้งนี้ยังพบด้วยว่า พระสงฆ์ 43.1% สูบบุหรี่ บางรูป สูบมาแล้ว 16 ปี เฉลี่ยสูบวันละ 11 มวน มีพระสงฆ์ 40.2% มีภาวะอาพาธเป็นโรคภูมิแพ้ กระเพาะอาหารลำไส้ สายตา และเบาหวาน โดยสาเหตุของโรคภูมิแพ้เป็นเพราะตั้งแต่เช้า พระสงฆ์ไม่ค่อยได้เปิดหน้าต่าง และในแต่ละปี มีพระ 48% ไม่ได้ตรวจสุขภาพเลย เพราะการไปตรวจเลือดนั้นต้องงดน้ำ งดอาหาร หากไปเข้าคิวปกติจะทำให้เลยเวลาฉันเพล ซึ่งเท่ากับว่า วันนั้นจะไม่ได้ฉันเลย จึงทำให้การตรวจสุขภาพเป็นไปได้ยาก ดังนั้นระบบสุขภาพจึงต้องเอื้ออำนวยต่อการตรวจสุขภาพที่สอดคล้องกับวินัยของสงฆ์ด้วย

ปิดท้ายด้วยความเห็นจาก รศ.ดร.จงจิต อังคทะวานิช โครงการสงฆ์ต้นแบบโภชนาดีชีวียั่งยืน ที่เล่าว่าโครงการนี้ได้ค้นพบองค์ความรู้ทั้งเรื่องอาหาร โภชนาการ การออกกำลังกาย และเครื่องดื่มยาสูบ รวมทั้งเรื่องน้ำปานะ โดยงานวิจัยชี้ให้เห็นลึกไปถึงโทษและภัยที่ซ่อนอยู่ในรูปหรือกลิ่นของน้ำปานะที่ญาติโยมควรรู้และตระหนักให้มากก่อนจะนำไปถวายพระสงฆ์

 

 

ที่มา : จดหมายข่าว "มหามวลมิตร" เวทีครบรอบ สสส. 12 ปี ฉบับที่ 1

 

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม