กลุ่มใบไม้ ก้าวย่าง บนทางเดิน

| |
อ่าน : 3,361

ผ่านไปแล้วด้วยความงดงาม กับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำกิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติ ภายใต้โครงการเขาใหญ่ดีจัง เมื่อ 21-23 ส.ค. 58 ที่ผ่านมา ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

กลุ่มใบไม้ ก้าวย่าง บนทางเดิน thaihealth

พวกเราต่างเป็นคนธรรมดาสามัญทั่วไป บางคนยังเป็นนักศึกษา บางคนทำงานแล้ว งานที่หลากหลาย สายอาชีพที่แตกต่าง แตกมีจุดหมายปลายทางร่วมกัน นั่นคือความตั้งใจที่จะอาสามาทำกิจกรรมทำงานเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ  ความต่างบนความเหมือน ช่วยให้เราได้พบเจอพูดคุยและเดินทางร่วมกันบนเส้นทางนักกิจกรรมสายอนุรักษ์ฯ จึงคิดที่จะพากันพัฒนาทักษะของตัวเอง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณกลุ่มกิจกรรมธรรมชาติ (บ้านนกฮูก) ส่วนงานการศึกษาสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) องค์การสวนสัตว์ฯ และ อ.ดร.จันทร์เพ็ญ ศรลัมพ์ ม.มหิดล ที่ได้จัดกระบวนการให้ความรู้พวกเราตลอด 3 วัน

กลุ่มใบไม้ ก้าวย่าง บนทางเดิน thaihealth

ท้ายที่สุดของบทเรียน เราต่างเห็นความเชื่อมโยงของเนื้อหาข้อมูลทรัพยากรทั้งสัตว์ป่าและธรรมชาติ ที่มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อตัวเรา การเรียนรู้เรื่องราวของทรัพยากรเหล่านั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในภาพใหญ่ของสังคม เรียนรู้เพื่อที่จะอยู่อย่างพึ่งพาอาศัย ไม่เบียดเบียนสิ่งรอบกาย ไม่มองว่าโลกนี้เป็นของมนุษย์อย่างเดียว เมื่อมีข้อมูลดีๆ จากงานวิจัย และมีผู้คนในสังคมที่ยังต้องเรียนรู้เรื่องราวของสิ่งรอบข้าง คนที่ทำหน้าที่ตรงกลางเพื่อเชื่อมโยงสองสิ่งนี้จึงต้องทำงานอย่างต่อเนื่อง นักกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ธรรมชาติ จึงน่าจะเป็นเส้นทางของพวกเรา

พวกเรากลุ่มใบไม้ ขอขอบพระคุณทุกท่านทุกส่วนที่มีส่วนสนับสนุนตลอดมา พวกเราได้ใช้ความตั้งใจ ความหวังดี เพื่อจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้สำเร็จลงได้ด้วยดีแล้ว ต่อไปนี้คงเป็นหน้าที่ของ "ความเชื่อ" ให้ได้ทำงานต่อไป

 

 

ที่มา : เฟสบุ๊คกลุ่มใบไม้

ภาพประกอบจาก โชคนิธิ คงชุ่ม เฟสบุ๊คกลุ่มใบไม้ 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม