ประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการขับขี่

โดย
| |
อ่าน : 3,311

ประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการขับขี่ thaihealth

สคอ. ร่วมแถลงประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย ปี 58

27 ส.ค.58 นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมแถลงข่าวการจัดประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ประจำปี 2558 : Motorcycle Road Safe Video Clip Contest 2015 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย เพื่อเปิดโอกาสนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมุ่งเน้นการป้องกันแก้ไขมิให้เด็กและเยาวชนแข่งรถในทางสาธารณะ ชิงเงินรางวัลมูลค่า 2 แสนบาท พร้อมโล่เกียรติยศ

ทั้งนี้จะนำคลิปที่ชนะเลิศไปใช้ในการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนผ่านสื่อต่างๆ เพื่อรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ โดยมี นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย นายเลิศศักดิ์ นววิมาน นายกสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย ณ กรมป้องกันและบรรเมาสาธารณสุข ดุสิต กรุงเทพฯ 

ผู้สนใจที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประกวด ต้องจัดทำคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาและกฎเกณฑ์ตามที่สมาคมฯกำหนด โดยมีความยาวของคลิป ไม่เกิน 60 วินาที และการประกวดครั้งนี้ได้แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียน/นักศึกษาระดับอาชีวะศึกษา และประเภทอุดมศึกษา/ประชาชนทั่วไป ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่ วันที่ 27 สิงหาคม – 16 พฤศจิกายน 2558 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-229-3147 เว็บไซต์ www.tmea.or.th และ เฟซบุ๊ค tmea_1@hotmail.com โดยจะประกาศผลการประกวดและมอบรางวัลในเดือนธันวาคม 2558

 

 

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม