ประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการขับขี่

โดย
| |
อ่าน : 3,492

ประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการขับขี่ thaihealth

สคอ. ร่วมแถลงประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย ปี 58

27 ส.ค.58 นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมแถลงข่าวการจัดประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ประจำปี 2558 : Motorcycle Road Safe Video Clip Contest 2015 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย เพื่อเปิดโอกาสนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมุ่งเน้นการป้องกันแก้ไขมิให้เด็กและเยาวชนแข่งรถในทางสาธารณะ ชิงเงินรางวัลมูลค่า 2 แสนบาท พร้อมโล่เกียรติยศ

ทั้งนี้จะนำคลิปที่ชนะเลิศไปใช้ในการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนผ่านสื่อต่างๆ เพื่อรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ โดยมี นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย นายเลิศศักดิ์ นววิมาน นายกสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย ณ กรมป้องกันและบรรเมาสาธารณสุข ดุสิต กรุงเทพฯ 

ผู้สนใจที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประกวด ต้องจัดทำคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาและกฎเกณฑ์ตามที่สมาคมฯกำหนด โดยมีความยาวของคลิป ไม่เกิน 60 วินาที และการประกวดครั้งนี้ได้แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียน/นักศึกษาระดับอาชีวะศึกษา และประเภทอุดมศึกษา/ประชาชนทั่วไป ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่ วันที่ 27 สิงหาคม – 16 พฤศจิกายน 2558 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-229-3147 เว็บไซต์ www.tmea.or.th และ เฟซบุ๊ค tmea_1@hotmail.com โดยจะประกาศผลการประกวดและมอบรางวัลในเดือนธันวาคม 2558

 

 

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม