โรคฉี่หนูระบาด แนะกลุ่มเสี่ยงเช็คอาการ

| |
อ่าน : 5,565

สาธารณสุขเตือนโรคฉี่หนูระบาด แนะกลุ่มเสี่ยงเช็คอาการด่วน         

โรคฉี่หนูระบาด แนะกลุ่มเสี่ยงเช็คอาการ    thaihealth

นายศักดิ์สิน กุลบุตรดี ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ เปิดเผยว่า ขณะนี้ สถานการณ์การเกิดโรคเลปโตสไปโรซีส (โรคฉี่หนู) อำเภอขุนหาญ มีผู้ป่วยแล้ว จำนวน14 ราย(ตำบลสิ, ตำบลพราน ,ตำบลบักดอง ตำบลละ 3 ราย ตำบลกระหวัน,ตำบลขุนหาญ ตำบลละ 2 ราย และตำบลกันทรอม 1 ราย) คิดเป็นอัตราป่วยร้อยละ12.17/แสนประชากร ไม่พบว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิต

 เนื่องจากอำเภอขุนหาญเป็นอำเภอที่มีอาชีพหลักในด้านการเกษตรกรรม สามารถทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งกลุ่มเสี่ยงได้แก่ ผู้ทำอาชีพเกษตรกรรม และผู้มีอายุมาก ซึ่งเป็นกลุ่มที่ภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลงตามวัย โดยเชื้อโรคได้อาศัยอยู่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น วัว ควาย และหนู ดังนั้นหน่วยงานด้านสาธารณสุขจึงต้องดำเนินการเฝ้าระวัง ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ เน้นให้ประชาชนให้มีความรู้ในการป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อ ซึ่งจะเป็นการลดจำนวนผู้ป่วยและลดอัตราป่วยตายได้ในระยะยาว

นายศักดิ์สิน กล่าวต่อว่า มาตรการคัดกรองและค้นหาผู้ป่วย/ผู้มีอาการสงสัย เพื่อให้การบำบัดรักษาอย่างทันท่วงที โดยใช้แนวทางตามแบบคัดกรองผู้ป่วยสงสัยโรคเลปโตสไปโรซิส คือ สอบถามอาการไข้ ตรวจดูอาการเลือดออกที่ใต้เปลือกตาทั้ง 2 ข้าง และตรวจสอบประวัติย่ำน้ำหรือสัมผัสสัตว์ หากพบว่า มีไข้สูงเฉียบพลัน, ปวดศรีษะรุนแรง, ปวดกล้ามเนื้อที่น่อง ต้นขา และสะโพก พร้อมมีประวัติลุยน้ำ แช่น้ำ ให้รีบแนะนำให้ผู้ป่วยรับการตรวจรักษาจากโรงพยาบาลใกล้บ้านโดยทันที่

“กลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคฉี่หนู ได้แก่ ผู้ที่ลุยน้ำหรือแช่น้ำนานๆ ผู้ที่เดินลุยน้ำท่วม เกษตรกรชาวสวน ชาวนา คนงานขุดลอกท่อระบายน้ำ เชื้อไข้ฉี่หนูสามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยการไชเข้าทางบาดแผลหรือเข้าทาง เยื่อบุอ่อนๆ ของร่างกาย เช่น ง่ามมือ ง่ามเท้า ตา ขณะที่แช่น้ำ หรือการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด มีฉี่หนูปนเปื้อนในอาหารนั้นๆ การป้องกันการติดเชื้อ ต้องระวังป้องกันตนเอง ด้วยการสวมรองเท้าบูทเวลาจะต้องลงลุยน้ำ เมื่อลุยน้ำมาต้องล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาด” นายศักดิ์สินกล่าว

 

 

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม