'บ้านนาหนุน' เปลี่ยนขยะเป็นเงิน

| |
อ่าน : 10,517

'บ้านนาหนุน' น่านเปลี่ยนขยะเป็นเงินชุมชนสะอาดด้วยตนเอง

\\'บ้านนาหนุน\\' เปลี่ยนขยะเป็นเงิน thaihealth\'บ้านนาหนุน\' เปลี่ยนขยะเป็นเงิน thaihealth

นายประยุทย์ สิงห์ธนะ ผู้ใหญ่บ้านนาหนุน เผยว่าที่ผ่านมาบ้านนาหนุน ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่านเป็นชุมชนที่เคยประสบปัญหาขยะ โดยเฉพาะขยะจากการเกษตร ขวดน้ำ ถุงพลาสติกแต่ละครัวเรือน มีจำนวนมากจนกลายเป็นปัญหา เนื่องจากไม่มีที่ทิ้งและกำจัด ถูกปล่อยทิ้งขว้างสะสมกลายเป็นสารพิษ แหล่งสะสมเชื้อโรคกระทั่งชุมชนเกิดความตระหนัก และได้คิดใหม่ ช่วยกันหาวิธีในการแก้ปัญหาขยะ โดยมีสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และอำเภอเชียงกลาง ให้การสนับสนุน

เริ่มดำเนินการตั้งแต่การตั้งคำถามเพื่อให้ชุมชนร่วมคิดตามเกี่ยวกับขยะ ว่าขยะเกิดจากอะไร ใครมีหน้าที่กำจัดขยะ และวิธีกำจัดขยะที่ถูกต้องนั้นทำอย่างไร และเปิดโอกาสให้ชาวบ้านร่วมกัน ระดมความเห็นกันว่าเราควรมีการจัดการอย่างไร จนได้เป็นข้อสรุปของการบริหารจัดการขยะอย่างมีศักยภาพ กำหนดมาตรการช่วยกันกำจัดขยะในชุมชนร่วมกัน  ตั้งแต่ในครัวเรือนไปถึงในพื้นที่สาธารณะ และการเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งของที่เราไม่ต้องการ นำแนวคิดเปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน ตั้งศูนย์คัดแยกขยะรีไซเคิลของชุมชน มีชาวบ้านเป็นสมาชิก นำขยะมาขาย แล้วทำการคัดแยกขยะไปผลิตน้ำหมักจากขยะอินทรีย์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษผักและเศษอาหาร ขยะจากเกษตรกรรมไปทำอาหารสัตว์ และเพาะเห็ด ส่วนขยะประเภทขวดน้ำ และกระดาษ นำไปประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้จำหน่าย นำเงินเข้ากลุ่มและปันผลในปลายปี

ด้านนายเสกสรร ณ น่าน ที่ปรึกษาโครงการ เผยว่า หลังชุมชนดำเนินการมา 7 เดือน เห็นผลชัดเจนว่าขยะในหมู่บ้านลดลงไปอย่างมาก ถนน พื้นที่สาธารณะสะอาดแม้ไม่มีถังขยะ เกิดการตื่นตัว ตระหนักถึงปัญหาขยะ หลายบ้านเริ่มมีการทำปุ๋ยอินทรีย์เอง เพื่อนำมาใช้กับพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้กินเอง เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ ราชการนำไปเป็นตัวอย่างแก้ปัญหาในพื้นที่ตำบลใกล้เคียง

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม