เตือนไข้เลือดออกระบาดฤดูฝน

| |
อ่าน : 6,384

สาธารณสุขเชียงใหม่ เตือนไข้เลือดออกระบาดช่วงฤดูฝน พบผู้ป่วยแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี แนะผู้ปกครองดูแลบุตรหลานใกล้ชิด

เตือนไข้เลือดออกระบาดฤดูฝน thaihealth

นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัด (สสจ.) เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูฝน สภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการแพร่กระจายของเชื้อ ไข้เลือดออก ส่งผลให้มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกเดือนและมากกว่าปีที่ผ่านมา

โดยจากการเฝ้าระวังและการวิเคราะห์ทางระบาดวิทยาของ สสจ.เชียงใหม่ รายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกพบว่าปี 2557 ตั้งแต่เดือนม.ค.-ธ.ค. 2557 พบผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 796 ราย สำหรับปี 2558 ตั้งแต่เดือน 1 ม.ค.-10 ส.ค. 2558 มีรายงานพบผู้ป่วยแล้ว จำนวน 1,163 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย พื้นที่เสี่ยงสูง ได้แก่ อำเภอเมือง ฮอด แม่ริม และฝาง ตามลำดับโดยในแต่ละเดือนจะมียอดผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้ สสจ.เชียงใหม่ ได้ประสานไปยัง อสม.หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ประจำตำบล และโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลให้ซักประวัติผู้ป่วยอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เกิดการระบาดบ่อย เพื่อคัดกรองผู้ป่วยก่อน สำหรับโรงพยาบาลชุมชนจะมีการเจาะเลือดเพื่อดูเกล็ดเลือด หากพบมีอาการคล้ายโรคไข้เลือดออกจะได้รับตัวไว้ดูอาการ  ในส่วนของสถานศึกษาจำเป็นต้องมีการฉีดพ่นสารกำจัดยุงลาย และผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลายอย่างใกล้ชิด  ไม่ปล่อยให้เล่นที่มืด แนะการป้องกันโรคไข้เลือดออกสำหรับประชาชน ดังนี้

1.ขจัดแหล่งน้ำขังที่อาจจะมีอยู่ในบริเวณบ้าน เช่น แจกันดอกไม้ บ่อเลี้ยงปลา และยุงลายมักออกหากิน ในเวลากลางวัน 2.หากในบ้านมีพื้นที่น้ำขัง หรือมีการใช้สอยส่วนใดที่จำเป็นต้องมีน้ำ เช่น บ่อน้ำเล็กๆ ในสวน ควรใส่ทรายอะเบทกำจัดยุงลายลงในน้ำเพื่อกำจัดยุงลาย ตั้งแต่เป็นลูกน้ำ 3.ฉีดพ้นยากันยุงหากสังเกตว่ามียุงมากผิดปกติ โดยเฉพาะฤดูฝนและฤดูหนาว 4.ควรติดตั้ง มุ้งลวดที่ประตูหน้าต่าง และควรปิดประตูหน้าต่างทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงเข้าบ้าน 5.เมื่อต้องไปในสถานที่คาดว่าจะมียุง ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่มีแขนขายาวและมีความหนาพอสมควรเพื่อป้องกันยุง หรือทายากันยุงป้องกัน

โดยอาการของไข้เลือดออก คือ ไข้สูงลอยเกิน 2 วัน (ไข้จะสูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียส) เบื่ออาหาร อาเจียน ไม่มีน้ำมูก ไม่ไอ กินยาแล้วไข้ไม่ลดลงภายใน 1-2 วัน ถ้ามีอาการใดอาการหนึ่งให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาให้ทันท่วงที

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ขอบคุณภาพประกอบ  http://www.bluewin.ch

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม