โรคลมชักอันตรายอาจทุพพลภาพ

โดย
| |
อ่าน : 4,941

โรคลมชักอันตรายอาจทุพพลภาพ thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมการแพทย์ เผย อันตรายโรคลมชัก เป็นเหตุให้เกิดภาวะทุพพลภาพ หากปล่อยอาจไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมได้

นายแพทย์ สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคลมชักเป็นโรคทางระบบประสาทที่พบมาก และเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะทุพพลภาพ ทั้งในผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ และอาจส่งผลกระทบทำให้เกิดอุบัติเหตุทั้งตนเองและผู้อื่นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากผู้ป่วยเกิดอาการชักระหว่างทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งโรคลมชัก เกิดจากภาวะการเปลี่ยนแปลงการทำงานของเซลล์สมองอย่างเฉียบพลัน โดยมีการปล่อยคลื่นไฟฟ้าที่ผิดปกติออกมาจากเซลล์สมองจำนวนมากพร้อมกัน จากจุดใดจุดหนึ่ง หรือทั้งหมด อาการชัก อาจเกิดจากปัจจัยกระตุ้น เช่น ไข้ อดนอน ดื่มหรือหยุดแอลกอฮอล์ ความเครียดทางร่างกายหรือจิตใจที่รุนแรง เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีอาการเจ็บป่วยที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคลมชักได้ อาทิ การติดเชื้อในสมอง อุบัติเหตุต่อสมองระยะเฉียบพลัน หรือมีไข้สูงในเด็ก ซึ่งปัจจัยบ่งชี้ที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเพิ่มขึ้น เช่น ผู้สูงอายุ ชักแบบภาวะชักต่อเนื่อง เกร็งกระตุกทั้งตัว

ซึ่งหลักการรักษาผู้ป่วยโรคลมชัก คือ ต้องรักษาผู้ป่วยให้หยุดชักก่อนกลายเป็นภาวะชักต่อเนื่อง โดยปฏิบัติ ดังนี้ 1.หยุดอาการชักให้เร็วที่สุด 2.ป้องกันการชักซ้ำ 3.บำบัดหรือกำจัดสาเหตุที่แก้ไขได้ 4.ป้องกันและบำบัดภาวะแทรกซ้อน

ทั้งนี้ การดูแลผู้ป่วยหากเกิดอาการชัก ควรเปิดทางหายใจให้โล่ง นอนหงาย และตะแคงหน้า คลายเสื้อผ้าให้หลวมให้ผู้ป่วยหายใจได้สะดวก ป้องกันอันตรายจากส่วนของร่างกายกระแทกกับของแข็ง ห้ามใช้ไม้กดลิ้นหรือวัตถุใดๆ สอดเข้าไปในปาก หากมีไข้สูง ให้เช็ดตัวลดไข้ ห้ามให้ยากิน เพราะอาจสำลักได้ และโทรศัพท์แจ้ง 1669 หรือรีบนำส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ทั้งนี้ โรคนี้ป้องกันและรักษาได้ หากได้รับการวินิจฉัยและรักษาแต่เนิ่นๆ

 

 

ที่มา: เว็บไซต์ ไอ.เอ็น.เอ็น.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม