วิจัยใช้แพทย์แผนไทยช่วยเลิกบุหรี่

| |
อ่าน : 8,081

วิจัยใช้แพทย์แผนไทยช่วยเลิกบุหรี่ พบ 'สิงห์อมควัน' ลดได้จริง

วิจัยใช้แพทย์แผนไทยช่วยเลิกบุหรี่ thaihealth

นายสุรเดช คชสารทอง นักวิชาการสาธารณสุข ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย และคณะ เผยเรื่องกระบวนการช่วยเลิกบุหรี่ ด้วยโปรแกรมการแพทย์แผนไทย ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ในการประชุมวิชาการบุหรี่และสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ว่า ได้วิจัยเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม ทำให้ได้รับการยอมรับและมีความยั่งยืน โดยใช้โปรแกรมการแพทย์แผนไทย โดยการวิจัยเป็นแบบกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดี่ยว ด้วยการจัดโปรแกรมช่วยผู้ป่วยเรื้อรังให้เลิกบุหรี่

นายสุรเดชกล่าวว่า การวิจัยดำเนินการในร.พ.ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลท่าก๊อ ซึ่งมีผู้ป่วยเรื้อรังที่ได้รับการคัดกรอง จากคลินิกช่วยเลิกบุหรี่เคลื่อนที่เชิงรุก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของรพ.สต. โดยมีผู้สูบบุหรี่ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ 78 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง จะเข้าร่วมกิจกรรมเป็นเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ซึ่งจะมีกิจกรรมเพื่อแนะนำการดูแลตัวเองด้วยหลักธรรมมานามัย การอบสมุนไพร การนวดกดจุดสะท้อน การขับสารพิษ การใช้สมุนไพรเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ จากนั้น ติดตามกลุ่มตัวอย่าง ต่อเนื่องอีก 6 เดือน และเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความสำเร็จก่อนและหลังการใช้โปรแกรม

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เข้าร่วมใช้โปรแกรมเลิกบุหรี่ พบว่าจากจำนวนผู้ป่วยเรื้อรังที่สูบบุหรี่และเข้าร่วมโครงการโดยสมัครใจ 78 คน มีผู้เลิกบุหรี่ได้อย่างต่อเนื่อง 53 คน คิดเป็นร้อยละ 67.94 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

แบ่งเป็นการเลิกได้เป็นเวลา 6 เดือน 47 คน ร้อยละ 60.25 และเลิกได้ต่ำกว่า 6 เดือน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.21 มีผู้สูบบุหรี่ลดลง 16 คน หรือร้อยละ 20.51 และยังคงสูบบุหรี่เท่าเดิม 9 คน คิดเป็นร้อยละ 11.53 โดยรวมแล้วพบว่าผลลัพธ์ของการเลิกสูบบุหรี่สูงกว่าคิดเป็นร้อยละ 30 อย่างมีนัยสำคัญ หมายถึงการจัดทำโปรแกรมการแพทย์แผนไทยสำหรับการเลิกบุหรี่สามารถช่วยผู้ติดบุหรี่ได้

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม