หนุนขับเคลื่อน 'ลำพูน' น่าอยู่

| |
อ่าน : 7,651

สสส.ลงนามความร่วมมือหนุนขับเคลื่อนลำพูนน่าอยู่

หนุนขับเคลื่อน \'ลำพูน\' น่าอยู่ thaihealth

นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายสมพร ใช้บางยาง ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) สำนัก 3 นายบำรุง รื่นบันเทิง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน และ นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดลำพูนน่าอยู่ ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน

โดยก่อนหน้านี้ ทาง สสส.ได้จัดเวทีเสวนาหารือแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนา จ.ลำพูน ให้น่าอยู่ ที่มหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อหารือในการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาเมืองและหาแนวทางในการพัฒนาจังหวัดให้น่าอยู่ โดยมีประเด็นนโยบายสาธารณะร่วมของเครือข่าย อาทิ การบริหารจัดการท้องถิ่น แบบมีส่วนร่วม, การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน,เกษตรกรรมยั่งยืน,การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน,การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน,การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน ท้องถิ่น เป็นต้น

ทั้งนี้ สสส. โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) จะสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เครือข่ายผ่านโครงการเพิ่มขีดความสามารถชุมชนท้องถิ่นด้านการสร้างพลเมือง และการดูแลสุขภาพชุมชนที่ดำเนินการ โดยเทศบาลตำบลอุโมงค์ เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

สำหรับปัญหาสถานการณ์ ด้าน สิ่งแวดล้อม ในเรื่องของปัญหา หมอกควันและไฟป่าในช่วงหน้าแล้ง ที่ค่า PM10 เกินมาตรฐาน สาเหตุส่วนใหญ่ของการเกิด หมอกควัน คือ การเผาในที่โล่งและไฟป่า สำหรับปัญหาสังคมที่พบมากที่สุด คือการฆ่าตัวตาย อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากร 1 แสนคน ปี 2556 ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จากการสำรวจ จังหวัดลำพูนเป็นอันดับ 1 อัตราต่อหนึ่งแสนคน ร้อยละ อยู่ที่ 14.81 ปัจจัยที่นำไปการสู่การฆ่าตัวตาย ได้แก่ คนในครอบครัวทะเลาะกัน, ความล้มเหลวในการทำงาน, การเป็นหนี้, การไม่สมหวัง นอกจากนี้ยังได้มีการหารือเกี่ยวกับปัญหาอื่นๆ อีกด้วย จะได้หาทางแก้ไขเพื่อให้ลำพูนเป็นเมืองน่าอยู่สืบไป

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ภาพประกอบจากเฟสบุ๊คSomporn Suya

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม