เชื่อมสุขภาพผ่านหลักบริการไร้รอยต่อ

| |
อ่าน : 9,056

สธ.เชื่อมโยงบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ เข้าด้วยกัน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคซับซ้อนในภูมิภาค ให้ประชาชนเข้าถึงบริการมากขึ้น

สธ.เชื่อมบริการการแพทย์ให้ปชช.เข้าถึงมากขึ้น thaihealth
แฟ้มภาพ

นายแพทย์ ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมวิชาการชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปประจำปี 2558 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจำนวน 1,500 คน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน 

พร้อมเปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาบริการสุขภาพตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ในรูปแบบเครือข่ายแทนการขยายโรงพยาบาลเป็นรายแห่ง จัดบริการแบบเขตสุขภาพ 12 เขต ดูแลประชาชน ให้เข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง โดยใช้หลักการ "เครือข่ายบริการที่ไร้รอยต่อ" เชื่อมโยงบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ เข้าด้วยกัน มีเป้าหมาย 6 ประการ คือ ลดอัตราตาย อัตราป่วย ลดระยะเวลารอคอย มาตรฐานการบริการ การเข้าถึงบริการ และลดค่าใช้จ่าย ในระยะแรกกำหนดแผนพัฒนาใน 10 สาขาหลัก เริ่ม1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นมา

สำหรับจากการประเมินผล พบว่า โรงพยาบาลทุกระดับในภูมิภาค ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถตามแผน ช่วยให้ผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคซับซ้อน อัตราการตายสูง เข้าถึงบริการมากขึ้น 10 สาขา อาทิ สาขาหัวใจและหลอดเลือด, สาขามะเร็ง, สาขาทารกแรกเกิด, สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน, สาขาสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติด เป็นต้น

ทั้งนี้ ได้เพิ่มสาขาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานอีก 1 สาขา โดยจัดบริการผู้ป่วยนอกแพทย์แผนไทยคู่ขนานกับบริการปกติ สนับสนุนงบประมาณผลิตยาสมุนไพรตามมาตรฐานจีเอ็มพี ให้โรงพยาบาล 15 แห่ง และเพิ่มรายการยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติมากขึ้น

 

 

ที่มา : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น นิวส์

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม