เชื่อมสุขภาพผ่านหลักบริการไร้รอยต่อ

| |
อ่าน : 6,797

สธ.เชื่อมโยงบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ เข้าด้วยกัน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคซับซ้อนในภูมิภาค ให้ประชาชนเข้าถึงบริการมากขึ้น

สธ.เชื่อมบริการการแพทย์ให้ปชช.เข้าถึงมากขึ้น thaihealth
แฟ้มภาพ

นายแพทย์ ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมวิชาการชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปประจำปี 2558 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจำนวน 1,500 คน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน 

พร้อมเปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาบริการสุขภาพตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ในรูปแบบเครือข่ายแทนการขยายโรงพยาบาลเป็นรายแห่ง จัดบริการแบบเขตสุขภาพ 12 เขต ดูแลประชาชน ให้เข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง โดยใช้หลักการ "เครือข่ายบริการที่ไร้รอยต่อ" เชื่อมโยงบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ เข้าด้วยกัน มีเป้าหมาย 6 ประการ คือ ลดอัตราตาย อัตราป่วย ลดระยะเวลารอคอย มาตรฐานการบริการ การเข้าถึงบริการ และลดค่าใช้จ่าย ในระยะแรกกำหนดแผนพัฒนาใน 10 สาขาหลัก เริ่ม1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นมา

สำหรับจากการประเมินผล พบว่า โรงพยาบาลทุกระดับในภูมิภาค ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถตามแผน ช่วยให้ผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคซับซ้อน อัตราการตายสูง เข้าถึงบริการมากขึ้น 10 สาขา อาทิ สาขาหัวใจและหลอดเลือด, สาขามะเร็ง, สาขาทารกแรกเกิด, สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน, สาขาสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติด เป็นต้น

ทั้งนี้ ได้เพิ่มสาขาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานอีก 1 สาขา โดยจัดบริการผู้ป่วยนอกแพทย์แผนไทยคู่ขนานกับบริการปกติ สนับสนุนงบประมาณผลิตยาสมุนไพรตามมาตรฐานจีเอ็มพี ให้โรงพยาบาล 15 แห่ง และเพิ่มรายการยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติมากขึ้น

 

 

ที่มา : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น นิวส์

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม