เผยผลตรวจ `พัฒนาการเด็กไทย` ยังน่าห่วง

| |
อ่าน : 5,721

สธ.เผยผลตรวจพัฒนาการเด็กล่าสุด พบลดลงจากปีก่อนจาก 30% เหลือ 20% แต่ยังห่วงบางพื้นที่เขตสุขภาพพัฒนาการเด็กบางแห่งยังล่าช้ากว่า 46% ระบุเร่งติดตามกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ำเมื่อครบ 1 เดือนตามขั้นตอน

เผยผลตรวจ `พัฒนาการเด็กไทย` ยังน่าห่วง thaihealth

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

เมื่อวัน 14 ส.ค. ที่ผ่านมา ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินงานรณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 42 เดือนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 6-10 ก.ค. 2558 ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ว่า ผลการคัดกรองเด็กจำนวน 59,514 คน พบว่า ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ สามารถคัดกรองได้ 57,889 คน ครอบคลุมเด็กร้อยละ 97 โดยเด็กร้อยละ 80 มีพัฒนาการปกติ มีเด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้าร้อยละ 20 หรือ 11,292 คน เจ้าหน้าที่จะติดตามกระตุ้นพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และประเมินซ้ำเมื่อครบ 1 เดือน หากยังมีความผิดปกติจะส่งต่อพบผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กตามระบบที่วางไว้

"การคัดกรองครั้งนี้มีข้อสังเกตว่า บางเขตสุขภาพพบเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้าสูงถึงร้อยละ 46 บางเขตพบเพียงร้อยละ 10 จึงได้ให้กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต และเขตสุขภาพ สุ่มประเมินแต่ละจังหวัด ติดตามประเมินคุณภาพข้อมูล อาทิ ความรู้ ทักษะ ความชำนาญเจ้าหน้าที่ผู้คัดกรองเด็ก โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมกว่า 5,500 คนทั่วประเทศเป็นพี่เลี้ยง เพื่อให้การดำเนินงานระยะต่อไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ" รมว.สธ. กล่าว

นพ.คำรณ ไชยศิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สธ. กล่าวว่า รายงานผลสำรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยทุก 3 ปี ของกรมอนามัย ตั้งแต่ปี 2542-2557 พบเด็กไทยร้อยละ 30 มีพัฒนาการล่าช้า สธ.จึงเร่งแก้ไขร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กรมแพทย์ทหารบก และ กทม. จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เน้นเฝ้าระวัง ส่งเสริมพัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิด- 5 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 เม.ย. 2558 - 31 มี.ค. 2561 ตั้งเป้าหมายเด็กไทยมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 85 โดยใช้เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นใหม่ 2 ฉบับ คือ คู่มือเล่มเขียว ใช้ประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยงพัฒนาการล่าช้า เช่น เด็กขาดออกซิเจนแรกเกิด เด็กน้ำหนักตัวน้อย และคู่มือเล่มสีขาว เฝ้าระวังเด็กและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั่วไป ใช้สำหรับพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก เพื่อดูแลกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ส่วนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการเด็กทุกคน 4 ช่วงอายุคือ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ซึ่งมีผลวิจัยว่ากลุ่มเด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้า เมื่อได้รับการดูแลกระตุ้นพัฒนาการกว่าร้อยละ 65 จะกลับมาเป็นปกติได้

 

 

ที่มา : ASTV ผู้จัดการออนไลน์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม