เยาวชนจิตอาสาช่วยน้อง "อ่าน-เขียน" คล่อง

| |
อ่าน : 7,883

Gen A พลังอ่านเปลี่ยนเมือง จิตอาสาช่วยน้อง "อ่าน-เขียน" คล่อง

เยาวชนจิตอาสาช่วยน้อง

แฟ้มภาพ

การอ่านเป็นขุมทรัพย์แห่งปัญญาของผู้คนและสังคม  เป็นรากฐานที่ดีของชีวิต  การอ่านพัฒนาคนให้เป็นพลเมืองคุณภาพของประเทศดังนั้นการที่ประเทศใดยังมีปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ นับว่าเป็นอุปสรรคสำคัญของการพัฒนาในทุกด้านของประเทศ

จากผลสำรวจปัญหาเด็กประถมศึกษาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ล่าสุด ปี 2558 ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พบว่านักเรียนชั้น ป.1 ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อยู่11% ชั้น ป.2 พบราว 8%  และชั้น ป.3 ยังพบเหลืออยู่อีกราว 5% ขณะที่การเรียนการสอนยังพบเด็กเรียนช้าเพิ่มมากขึ้น โดยในปีนี้รัฐบาลประกาศให้ปี 2558 ประเทศไทยต้องปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ หลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงพยายามร่วมกันแก้ไขปัญหานี้

หนึ่งในโครงการที่น่าสนใจ ที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กๆ อ่านออก เขียนได้ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ลงนามร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และสพฐ.ดำเนิน "โครงการ Gen A พลังอ่านเปลี่ยนเมือง"โดยสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเป็นอาสาสมัครเข้าไปสอนน้องประถมอ่านเขียนหนังสือ

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ รองผู้จัดการ สสส. อธิบายถึงโครงการ Gen Aพลังอ่านเปลี่ยนเมืองว่า โครงการนี้จะช่วยแก้ปัญหาเด็กอ่านเขียนไม่ได้ได้จริงแน่นอน เพราะจากการดำเนินโครงการศึกษาต้นแบบ ชุมชนอ่านสร้างสุขสวด2556 - 2558 พบว่า กลยุทธ์พี่สอนน้อง หรือเพื่อนสอนเพื่อนอ่านเขียน สามารถช่วยแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ได้ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นอีกด้วย โครงการ Gen A นี้ ก็จะเป็นการสนับสนุนพลังของนักศึกษาทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในลักษณะ พี่ชวนน้องอ่าน เขียน สร้างสุข ซึ่งจะเป็นการช่วยนักเรียนที่ประสบปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้มีพัฒนาการการอ่าน เขียนที่ดีขึ้น โดยตั้งเป้าดำเนินโครงการนี้ครอบคลุมทุกมหาวิทยาลัยใน3 ปี สามารถช่วยเหลือนักเรียนในระบบการศึกษาที่ประสบปัญหาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 50,000 คนเยาวชนจิตอาสาช่วยน้อง

เช่นเดียวกับนางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวว่ามีงานวิจัยในสหรัฐอเมริกา ชี้ชัดว่าคู่หูนักอ่านที่มีชั่วโมงการอ่านร่วมกันเพียง5 ชั่วโมง ก็ยังได้ผลลัพธ์เทียบเท่ากับการฝึกการอ่านนานถึง 1 ปี 6 เดือน ในการเรียนปกติ นอกจากนี้ การใช้แนวทางอ่านสร้างสุข ทำให้เกิดชุมชนปฏิบัติการที่ทำให้เรื่องดี ๆ เกิดขึ้นมากมาย นอกเหนือไปจากทำให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ เช่น ผลคะแนนโอเน็ตเอเน็ตสูงกว่ามาตรฐานของประเทศ เกิดสัมพันธภาพที่ดีทั้งในโรงเรียนและชุมชน ยังช่วยลดการทะเลาะวิวาทบาดหมางในกลุ่มนักเรียนน้อยลงอีกด้วย

ขณะที่ นางศกุนตลา สุขสมัยรอง ผอ.สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มองว่า โครงการนี้มีประโยชน์ต่อเด็กๆ แน่นอน เพราะการลงชวนน้องอ่านเขียน รูปแบบก็จะต่างจากการเรียนการสอนทั่วไป ให้อารมณ์ความรู้สึกที่ต่างกันจากในห้องเรียนก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เข้ามาสนับสนุนและเสริมจากการเรียนการสอนที่มีอยู่ เชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาอ่านเขียนไม่ได้ได้

นางศกุนตลา เล่าถึงขั้นตอนก่อนที่พี่จะสอนน้องอ่านว่า ก่อนที่พี่ๆนักศึกษาจะเข้ามาสอนน้องอ่านเขียน ตัวเขาเองจะต้องได้รับการคัดกรองมาแล้วระดับหนึ่งว่ามีการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง อ่านออกเสียงได้ถูกต้องเพราะหากพี่ๆ ใช้ภาษาผิดก็จะถ่ายทอดสิ่งที่ผิดไปให้น้องๆ ด้วย นอกจากนี้ ที่อยากฝากให้นิสิตนักศึกษาคิดก็คือ การมีจิตอาสาเป็นเรื่องที่ดี แต่อยากให้ดำเนินการในพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จริงๆ นั่นก็คือโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกล เพราะมีครูจำนวนน้อย และไม่ได้เป็นครูภาษาไทยโดยเฉพาะ ขณะที่เด็กนักเรียนบางส่วนเป็นชาวเขา ไม่ได้มีการใช้ภาษาไทยเมื่อเวลาอยู่ที่บ้าน ก็จะมีปัญหามากกว่าเด็กในเมืองที่ครูมีความพร้อม หากไปทำกิจกรรมในส่วนของตัวเมืองก็จะไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร

ด้านน.ส.ตวงขวัญ ลือเมืองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนึ่งในนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Gen Aเปิดใจว่า การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งที่ผ่านมาก็พยายามใช้ภาษาให้ถูกต้อง แต่ยอมรับว่ายังมีบ้างที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นการใช้ภาษาที่ผิด ซึ่งก่อนที่จะลงไปสอนน้องก็ต้องทำให้การใช้ภาษาตัวเองถูกต้องก่อน ก็ได้มีการประสานไปยังสถาบันที่เชี่ยวชาญการสอนภาษาภายนอกให้เข้ามาช่วยให้ความรู้กับพวกเราก่อนซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้พัฒนาความรู้และทักษะภาษาของตัวเองไปด้วย โดยเฉพาะการออกเสียงคำควบกล้ำ ตรงนี้มีความสำคัญเรื่อง ร ล ว ซึ่งตัวเราเองต้องออกเสียงให้ชัดก่อนจึงจะไปสอนน้องๆ ได้

โครงการ Gen A พลังอ่านเปลี่ยนเมืองจึงไม่ใช่แค่โครงการที่ต้องอาศัยจิตอาสาเพียงอย่างเดียวเหมือนโครงการทั่วไป แต่ยังต้องการจิตอาสาที่ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเพื่อถ่ายทอดการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเหมาะสมให้แก่เด็กและเยาวชนไทยรุ่นต่อไปด้วย

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

เรดาห์ชีวิต  วัสดุธรรมชาติ  คนไทย...ขอเต้นหน่อย  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย Thai Cycling For Health Association ทริปเขาใหญ่ ใจสู้หรือเปล่า ตัดต่อจูนอัพ ปรับตั้งเกียร์ไม่ยาก หุ่นดีแบบถาวร ทำอย่างไร ปั่นไปกิน เทศกาลอาหารเจ รวมพลคนจักรยานครั้งยิ่งใหญ  ต้นแบบความรัก  ภาษาไทย  จอมบึง  สถานการณ์บ้านเมือง  อาหารหวาน มัน เค็ม  การดำรงชีวิต  บุญทางเลือก  ธานินทร์ สุภาแสน  สำคัญต่อเด็ก  สมองปลาทอง  พุทธชยันตี ครบ 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ท้องสนามหลวง  มะเร็งช่องปาก  โครงการเมืองสหกรณ์  สมองดีขึ้น