คัดหลักสูตรพัฒนาระบบการผลิตครู

| |
อ่าน : 2,769

คัดหลักสูตรพัฒนาระบบการผลิตครู  อิงเกณฑ์คุรุสภา - 10 มรภ.นำร่องรับนักศึกษารุ่นแรก

คัดหลักสูตรพัฒนาระบบการผลิตครู   thaihealth

แฟ้มภาพ

รศ.ประวิต เอราวรรณ์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ในฐานะประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา (ไออาร์อีเอส) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันไออาร์อีเอส และมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 10 แห่ง ประกอบด้วย มรภ.เชียงราย มรภ.เชียงใหม่ มรภ.อุบลราชธานี มรภ.มหาสารคาม มรภ.เลย มรภ.โคราช มรภ.ราชนครินทร์ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง มรภ.ภูเก็ต และมรภ.สุราษฎร์ธานี ดำเนินการโครงการวิจัยพัฒนาระบบการผลิตครู ที่ใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐาน พร้อมทั้งมอบหมายให้ตนเป็นหัวหน้าโครงการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูรูปแบบใหม่ ที่อิงสมรรถนะตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด และความรู้ทักษะวิชาชีพความเป็นครู ซึ่งโครงการดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2562 นั้น

ประธานไออาร์อีเอสกล่าวต่อว่า ล่าสุดมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 10 แห่ง คัดเลือกหลักสูตรเฉพาะทางเพื่อร่วมโครงการ มหาวิทยาลัยละ 1 หลักสูตรแล้ว อาทิ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ภาษาไทย และคอมพิวเตอร์ โดยโครงการวิจัยพัฒนาระบบการผลิตครูฯ นี้ กำหนดเป้าหมายรับนักศึกษาจำนวน 3 รุ่น หลักสูตรละ 30 คน ซึ่งเวลานี้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ประจำปีการศึกษา 2558 เรียบร้อยแล้ว จากนี้คณะทำงานจะติดตามประเมินผล วิจัยเพื่อติดตามผลคุณภาพของนิสิตนักศึกษา และถอดบทเรียนจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการผลิตครูโดยใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐาน เพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

"โครงการนี้ถือเป็นการนำร่อง เพื่อศึกษาและวางแนวทางการปรับปรุงเกณฑ์และเงื่อนไขการผลิตครู การกำหนดมาตรฐานวิชาชีพครูที่เหมาะสม และยังเชื่อมโยงถึงการจัดทำข้อเสนอการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้วย เบื้องต้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัว ทางคุรุสภาประกาศหลักเกณฑ์เพื่อยกเว้นเกณฑ์มาตรฐานบางประการรองรับการทดลองนำร่องด้วย" รศ.ประวิตกล่าว

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม