ล้างมือหลังเลิกงาน ลูกหลานปลอดภัย

| |
อ่าน : 2,962

อธิบดีกรมควบคุมโรค  มอบหมายให้นายแพทย์บุญเลิศ  ศักดิ์ชัยนานนท์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค  เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคและภัยจากสิ่งแวดล้อม : “ล้างมือหลังเลิกงาน ลูกหลานปลอดภัย”  เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ในโรงงานอุตสาหกรรมตระหนักและปฏิบัติตนเพื่อป้องกันภัยสุขภาพที่มาจากสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นความปลอดภัยทั้งของตนเองและคนในครอบครัว 

นายแพทย์บุญเลิศ กล่าวว่า จากข้อมูลและสถิติการเสียชีวิตของเด็กไทยอายุ 1-14 ปี  ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา พบว่าเด็กไทยเสียชีวิตจากการได้รับสารพิษเฉลี่ยปีละ 33 ราย  ได้รับอันตรายรุนแรงเฉลี่ย 3,300 รายต่อปี  โดยในกลุ่มดังกล่าวจะพบว่ากลุ่มของเด็กเล็กอายุ1-4 ปี เป็นกลุ่มที่ได้รับสารพิษมากที่สุด และบางเหตุการณ์เป็นเพราะความประมาทของผู้ปกครอง โดยเฉพาะการนำสารพิษที่ผู้ปกครองสัมผัสขณะทำงานกลับบ้านไปให้ลูกหลานของตนเอง 

ดังนั้น เพื่อป้องกันควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น กับผู้ประกอบอาชีพที่มีโอกาสสัมผัสกับความเสี่ยง  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  โดยสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ “ล้างมือหลังเลิกงาน ลูกหลานปลอดภัย” เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้ปกครองที่อาจสัมผัสสารเคมีอันตรายหรือสิ่งก่อโรคอื่นๆ ขณะทำงาน  โดยทำการทำความสะอาดร่างกาย โดยเฉพาะล้างมือ หลังเลิกงาน อันจะส่งผลให้ลดการสัมผัสสารเคมีอันตรายหรือสิ่งก่อโรคของเด็กในบ้าน

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า 

 

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม