พบสุนัขจรจัด 60% เป็นพาหะโรคกลัวน้ำ

| |
อ่าน : 6,068

ชี้สุนัขจรจัดกว่าร้อยละ 60 เป็นพาหะโรคกลัวน้ำ

ห่วงสุนัขจรจัด เป็นพาหะโรคกลัวน้ำ thaihealth

แฟ้มภาพ

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. นายสัตวแพทย์ (นสพ.) สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำ "แผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด อย่างยั่งยืน ปี 2559-2563" ว่าสภาพปัญหาในปัจจุบันถึงเวลาต้องมาจัดการให้เป็นระบบ สำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขอย่างมีประสิทธิภาพเช่นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรสุนัขในประเทศไทยมีการบูรณาการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขจรจัดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้มีระบบเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันไม่ให้เกิดโรคติดต่อจากสุนัขจรจัดไปสู่คนและสัตว์ชนิดอื่นและสำคัญที่สุดคือความตระหนักของเจ้าของสุนัขให้เลี้ยงสุนัขอย่างรับผิดชอบ มีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องต้องนำมาปฏิบัติอย่างจริงจัง ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ที่มองว่าต้องมีการขึ้นทะเบียน สุนัขและควบคุมการขยายพันธุ์

นสพ.ประภาส ภิญโญชีพ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กล่าวว่าปัญหาสุนัขจรจัด ถือเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยเนื่องจากทำให้เกิดผลกระทบในด้านต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านสังคมก่อเหตุรำคาญในชุมชน ปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมทั้งปัญหาโรคระบาดสัตว์โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้าที่พบว่าปัจจุบันได้มีการตรวจพบในสุนัขมากถึงร้อยละ 90 ซึ่งในจำนวนนี้พบว่าเป็นสุนัขจรจัดถึงร้อยละ 60 จึงถือได้ว่าสุนัขจรจัดเป็นสัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้าที่สำคัญในประเทศไทย

"สุนัขจรจัดสามารถเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็ว จากการสำรวจจำนวนประชากรสุนัขในปี 2557 ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศที่ผ่านมา มีจำนวนประมาณ 8.5 ล้านตัวในจำนวนนี้เป็นสุนัขจรจัดประมาณ 7 แสนตัว เป็นเพศผู้ประมาณ 3.7 แสนตัว และเพศเมีย 3.4 แสนตัว โดยหากสุนัขเพศเมีย 1 ตัว มีโอกาสที่จะคลอดลูกได้มากถึง 10 ตัวต่อปี จะพบว่าในแต่ละปีจะมีสุนัขจรจัดเพิ่มขึ้นมากถึง 3.4 ล้านตัว ทั้งนี้เนื่องจากการที่จะจับสุนัขกลุ่มนี้เพื่อนำมาฉีดวัคซีนทำได้ยากจึงทำให้เพิ่มโอกาสที่ประชาชนจะเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าปัจจุบันการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อาจเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ เช่นการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนประชากร การสร้างสถานพักพิง  เพื่อนำสุนัขเข้าไปเลี้ยงซึ่งไม่เพียงพอและสอดคล้องกับจำนวนสุนัขที่มีอยู่จำนวนมากทำให้แต่ละปีหลายหน่วยงานต้องสูญเสียงบประมาณที่ใช้ไปกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือปลายเหตุไปเป็นจำนวนมากแต่ต้นเหตุที่แท้จริงยังไม่ได้รับการแก้ไข" นสพ.ประภาส กล่าว

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม