รับน้องพิชิตดอย ‘ปลอดเหล้า’

| |
อ่าน : 4,332

มรภ. เชียงใหม่ กว่า 6,000 ชีวิต พิชิตดอยปลอดเหล้า

รับน้องพิชิตดอย ‘ปลอดเหล้า’ thaihealth

ต้นเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาน้องใหม่ และรุ่นพี่ กว่า 6,000 คน ในกิจกรรมเดินขึ้นดอย รับเข็ม ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย ถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ โดยในปีนี้มีนักศึกษาน้องใหม่และรุ่นพี่ของสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมเดินขึ้นดอย 5 คณะ 1 วิทยาลัย ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยนานาชาติ โดยแต่ละคณะได้มีการจัดทำป้าย รูปขบวนที่สวยงาม แสดงออกถึงศิลปะ วัฒนธรรม รวมถึงเอกลักษณ์ของสาขาวิชา ประกอบการเล่นดนตรีเพื่อเสริมสร้างความสนุกสนานระหว่างการจัดกิจกรรม

นางสาวกัญญารัตน์ อินทะนี ประธานชมรมสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ กล่าวว่า หลายปีที่ผ่านมา ทางชมรมได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างกระแส ผ่านกระบวนการกิจกรรม ทั้งใน และ นอก มหาวิทยาลัย เช่น กิจกรรมตั้งวงเล่า รักน้องให้เล่า หน้าตาดีมีที่เล่า ฯลฯ เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงภาพลักษณ์ของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย ในปีนี้ ทางชมรมสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จึงได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยและเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนคณะต่าง ๆ ในการร่วมรณรงค์รับน้องขึ้นดอย รับเข็ม ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ประจำปีการศึกษา 2558

ทั้งนี้ พ.ต.อ. ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ ผู้กับการกลุ่มงานจราจรเชียงใหม่ ได้นำกำลังตรวจจราจร คอยดูแลความเรียบร้อย ตลอดเส้นทาง ขึ้น-ลง ดอยสุเทพ เพื่อเป็นการลดปัญหาการจราจร และควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย ถือว่าเป็นความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเดินขึ้นดอยแบบปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงทำให้กิจกรรมเดินขึ้นดอยสุเทพเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และปลอดภัย

 

 

ที่มาโครงการป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์เเละสารเสพติดในกลุ่มนักศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ภาพประกอบจากโครงการป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์เเละสารเสพติดในกลุ่มนักศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม