สถานประกอบการ หนุนแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

| |
อ่าน : 6,026

กระทรวงและองค์กรต่างๆ เรียกร้องให้สถานประกอบกิจการต่างๆ สนับสนุนนมแม่ให้มากขึ้น

สถานประกอบการ หนุนแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ thaihealth

เนื่องในโอกาสที่วันที่ 1-7 สิงหาคมของทุกปี ถือเป็นสัปดาห์นมแม่โลก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เรียกร้องให้ทุกฝ่ายสนับสนุนแม่ทำงานให้สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้  พนักงานหญิงควรได้ใช้สิทธิลาคลอดอย่างเต็มที่ สถานประกอบกิจการจัดพื้นที่สำหรับบีบเก็บน้ำนม และมีนโยบายให้พนักงานหญิงเหล่านี้มีช่วงเวลาพักเพื่อบีบเก็บน้ำนม หรือช่วงเวลาทำงานที่ยืดหยุ่นได้

ในปีนี้ คำขวัญของสัปดาห์นมแม่โลก คือ Breastfeeding and Work – Let’s make it work หรือ “ภาคีร่วมใจ ช่วยแม่ไทย ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้หญิงทำงานทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ ให้สามารถทำงานไปควบคู่กับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อเด็ก แม่ ผู้ประกอบการ และประเทศไทย

นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า “นมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดของทารก ทารกควรได้รับนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรก และได้รับนมแม่ต่อเนื่องร่วมกับอาหารตามวัยจนอายุ 2 ปีหรือนานกว่านั้น แต่ ณ วันนี้ เราพบว่าอุปสรรคที่สำคัญยิ่งต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ คือการที่แม่ต้องกลับไปทำงานหลังจากลาคลอดครบ 3 เดือนแล้ว กรมอนามัยเห็นว่าถ้าทุกภาคีเครือข่ายสามารถช่วยให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อเนื่องได้ ก็จะสามารถลดอุปสรรคนี้ได้” 

แรงงานหญิงวัยเจริญพันธุ์ต้องได้รับการสนับสนุนให้สามารถทำงานและดูแลครอบครัวได้อย่างสมดุล กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เห็นความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จึงมีนโยบายการส่งเสริมให้นายจ้างจัดสวัสดิการมุมนมแม่ให้แก่พนักงาน เพื่อให้แรงงานหญิงสามารถทำงานรักษารายได้ และขณะเดียวกันก็สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้

เมื่อพนักงานหญิงมีโอกาสได้หยุดพักระหว่างวัน และมาใช้มุมนมแม่ในสถานที่ทำงาน ก็จะสามารถบีบเก็บน้ำนม เพื่อนำกลับไปให้ลูกได้อย่างต่อเนื่อง เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยบ่อย ลดโอกาสที่พนักงานหญิงต้องลางานเพื่อดูแลลูกที่ป่วย และลดค่าดูแลสุขภาพลูกในระยะยาว นโยบายเช่นนี้สอดคล้องกับเจตนารมณ์องค์การแรงงานสากล ตามอนุสัญญาฉบับที่ 183 ว่าด้วยการคุ้มครองภาวะความเป็นมารดาของแรงงานสตรี ปัจจุบัน มีสถานประกอบกิจการทั่วประเทศที่จัดตั้งมุมนมแม่แล้วจำนวน 1,228 แห่ง 

นายพิชัย ราชภัณฑารี ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า “การสนับสนุนนมแม่เป็นประโยชน์อย่างมากแก่ทั้งพนักงานและบริษัท แต่ที่สำคัญที่สุด เด็กที่ได้รับนมแม่อย่างเต็มที่จะมีพัฒนาการทางสติปัญญาที่ดี และประสบความสำเร็จในการศึกษามากขึ้น ดังนั้น จึงถือว่าบริษัทมีส่วนช่วยในพัฒนาสมองของเด็กที่เป็นอนาคตของประเทศด้วย” 

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน เพื่อนำร่องการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ แพทย์หญิงศิริพร กัญชนะ ประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ปัจจุบัน เราร่วมทำงานกับสถานประกอบกิจการกว่า 40 แห่งที่มีการดำเนินการที่ดีมาก ประสบการณ์ของบริษัทเหล่านี้จะทำให้บริษัทอื่นๆ ในประเทศไทยเกิดความสนใจและมั่นใจในการเริ่มดำเนินการช่วยพนักงานหญิงของตนให้สามารถดูแลลูกของตัวเองอย่างดีที่สุดด้วยนมแม่ได้”

เนื่องในวาระการเฉลิมฉลองสัปดาห์นมแม่โลก และวันแม่แห่งชาติ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยและเครือข่าย ได้จัดการเสวนา “ภาคีร่วมใจ ช่วยแม่ไทย ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่” ขึ้นในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ ด้วยการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และโครงการอไลฟ์ แอนด์ ไธรฟ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของบริษัทต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ บริษัทที่สนใจสามารถติดต่อมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เพื่อลงทะเบียนและหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนมแม่ในสถานประกอบกิจการได้ที่  www.thaibreastfeeding.org หรือโทรศัพท์ 02-354-8444 ต่อ 23

นอกจากนี้ ขอเชิญชวน บริษัท พนักงาน แม่ และครอบครัว ให้ร่วมแชร์ข้อความและรูป เกี่ยวกับการสนับสนุนนมแม่ในสถานที่ทำงาน ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ และใช้แฮชแท็ก #wbwthailand #WBW2015

 

 

ที่มา: มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม