ลงนามแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

| |
อ่าน : 4,687

จังหวัดขอนแก่นลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน เพื่อเป็นการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิและป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน เพื่อเป็นการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิและป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ความรุนแรงในครอบครัวและการค้ามนุษย์ และงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสาย เตรียมไธสง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักว่าการค้ามนุษย์เป็นภัยอันร้ายแรงต่อสังคมและประเทศชาติ เป็นอาชญากรรมข้ามชาติ และเป็นเรื่องที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกให้ความสำคัญและจับตามองเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งรัฐบาลไทยถือว่าการค้ามนุษย์เป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจังเด็ดขาด

จากนั้นเป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆ 24 หน่วยงานและประธานได้อ่านคำประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการค้ามนุษย์ เป็นอันเสร็จพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กว่า 200 คน

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม