สธ.ลำทับ สร้างต้นแบบ 'ลดพุง-ไร้อ้วน`

โดย
| |
อ่าน : 8,007

ขับเคลื่อนสุขภาพดี สร้างต้นแบบ\\'ลดพุง-ไร้อ้วน\\' thaihealth

สาธารณสุขอำเภอลำทับ ขับเคลื่อนสุขภาพดีผุดศูนย์เรียนรู้สร้างต้นแบบ'ลดพุง-ไร้อ้วน'

"ภาวะอ้วนลงพุง" นับเป็นฆาตกรเงียบที่หลายคนคาดไม่ถึง และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคเรื้อรัง "โครงการคนไทยไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี" จึงเป็นอีกโครงการหนึ่งซึ่งภาครัฐโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำขึ้น เพื่อมุ่งส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการและการออกกำลังกายที่จะช่วยทำให้ประชาชนมีสุขภาพดี

ในขณะที่ได้มีการขับเคลื่อนให้เกิดศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง ผ่านภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัด ได้แก่ ชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มุ่งให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคอ้วนและอ้วนลงพุง โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมอนามัยได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่จังหวัดต้นแบบขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุงด้วย

นางนิศาชล เส็งย่อง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ผู้ได้รับมอบเกียรติบัตรจังหวัดต้นแบบขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุงกล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำทับมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 30 คน ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐก็พร้อมจะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับประชาชน โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดสภาวะอ้วนลงพุงของบุคลากร จะมีการวัดส่วนสูง วัดรอบเอว วัด BMI ของเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผู้ชายรอบเอวไม่เกิน 90 ซม. ผู้หญิงรอบเอวไม่เกิน 80 ซม. และนำกิจกรรม  3 อ. 2 ส. มาใช้ในการปรับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ อ. 1 อาหาร กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เลี่ยงหวานมันเค็มอ. 2 ออกกำลังกายสม่ำเสมออ. 3 อารมณ์ ทำจิตใจแจ่มใส 2 ส. คือ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา และมีรางวัลจากหัวหน้าหน่วยงานเป็นแรงจูงใจหากผลการประเมินดี

นอกจากนี้ยังมีการขยายการทำกิจกรรมไปยังเครือข่ายในหน่วยงานราชการและชุมชน เริ่มต้นที่กิจกรรม อ. อาหาร โดยทุกวันตอนเที่ยงจะเน้นกินอาหารสุขภาพ ปรุงมาจากผักสวนครัวที่ปลูกเอง นอกจากนี้จะมีการประกวดปิ่นโตสุขภาพภายใต้สโลแกน "หน้าตา ดีดี๊ ปลูกผักกินเอง" ในการประชุมเจ้าหน้าที่และองค์กร อสม.ทุกเดือน มีการขยายเครือข่าย ปิ่นโตสุขภาพไปสู่ชุมชน หมู่บ้าน องค์กรเอกชน อบต. ภายใต้การดูแลของภาคีเครือข่ายสุขภาพ มีการจัดตลาดนัดสุขภาพซึ่งเริ่มมาแล้ว 2 ปี มีการประกวดอาหารเป็นเมนูชูสุขภาพ มีประกวดการออกกำลังกาย เต้นฮูลาฮูป  การเล่นกีฬาพื้นบ้านของ อสม. โดยเป้าหมายภายในปี 2558 นี้ อำเภอลำทับ จะมีการขยายเป็นตลาดนัดสุขภาพเข้าไปทุกหมู่บ้าน และจะนำเมนูชูสุขภาพมาประกวดกัน อาทิ แกงเลียงนพเก้า ซึ่งทำมาจากผักอย่างน้อยเก้าชนิด ข้าวยำสุขภาพที่แตกต่างจากที่อื่นโดยจะเพิ่มกลีบดาหลาสีขาว สีแดง และมีข้าวยำกรอบเข้าไปด้วย

นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่ากรมอนามัยได้ดำเนินงาน"โครงการคนไทยไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี" มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี  2551 จนถึงปัจจุบันโดยมุ่งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของทุกจังหวัดพัฒนาการดำเนินงานสู่การเป็นองค์กรไร้พุงพร้อมทั้งสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพให้ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ องค์กร อื่น ๆ ในทุกระดับ ให้มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทั้งด้านอาหารและการออกกำลังกาย และในปี 2554 ได้พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุงเพื่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวัย โดยการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มวัยทำงาน มีเป้าหมายหลักคือ ลดปัญหา 5 โรคที่สร้างเอง หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ ไม่พึงประสงค์ และเพิ่มวิถีชีวิตพอเพียงใน 3 ด้าน คือ การบริโภคอาหารที่เหมาะสม การออกกำลังกายที่เพียงพอ และการจัดการอารมณ์ได้เหมาะสม

สำหรับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สาเหตุเกิดจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน ซึ่งจากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 พบค่าดัชนีมวลกายที่เท่ากับและมากกว่า 25 กิโลกรัม/ตารางเมตร ของประชากรชาย ร้อยละ 28.4 และประชากรหญิง ร้อยละ 40.7 และเส้นรอบเอวเกินมาตรฐาน พบร้อยละ 18.6 และร้อยละ 45 ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังพบว่า กลุ่มวัยดังกล่าวป่วยเป็นโรคเบาหวานร้อยละ 6.9 ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 21.4 และคอเลสเตอรอลในเลือดสูง ร้อยละ 19.4 แสดงให้เห็นว่าประชาชนไทยจำนวนหลายล้านคนมีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วย โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือดก่อนวัยอันควร.

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ภาพประกอบจาก http://villaapp.tistory.com/167

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 

  say

อายุมากขึ้นต้องรู้จักดูแลสุขภาพ http://www.thaiseniormarket.com/article.php

Post : 05 ส.ค. 2558 22:30:20

  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม