แพทยสภา แนะใช้สื่อทีวีสอนเด็กรู้จักโรค

| |
อ่าน : 1,244

“หมออิทธพร” แนะ สธ.จัด “health education” เน้นให้ความรู้เรื่องสุขภาพตามช่วงวัย หวังช่วยคนไทยดูแลตัวเองได้ ชี้เพิ่มสื่อทีวีสำหรับเด็กให้รู้จักโรค เมื่อเป็นแล้วต้องทำอย่างไร เชื่อช่วยลดงบประเทศ

น.อ.(พิเศษ) นพ.อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า เรื่องสุขภาพและสาธารณสุขทุกคนควรจะได้รับการดูแลแบบครบวงจร ไม่ใช่แค่ว่าป่วยเป็นอะไร หรือการส่งเสริมป้องกันโรคเท่านั้น แต่ต้องเน้นเรื่องของการศึกษาเรื่องสุขภาพ (health education) ด้วย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ต้องเป็นเจ้าภาพในการกำหนดเป็นนโยบายและวางระบบ เน้นความรู้ตามโรคและปัญหาที่เกิดขึ้นจริงว่าควรรู้อะไรและป้องกันตนเองได้อย่างไร แล้วกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รับลูกไปดำเนินการให้ความรู้กับเด็ก อาศัยเฉพาะความรู้ในวิชาสุขศึกษาไม่เพียงพอ ที่สำคัญการให้ความรู้กับเด็กและคนรุ่นใหม่ต้องเป็นการศึกษากึ่งบันเทิง (edutainment) เพื่อไม่ให้ขาดแรงจูงใจในการรับความรู้แบบการให้ข้อมูลทั่วไป โดยต้องให้ความรู้เรื่องของสุขภาพตั้งแต่เด็กแล้วปลูกให้งอกงาม เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ดูแลตัวเองได้จริงในวันข้างหน้า หากคนไทยดูแลตัวเองได้จะเป็นภาระของรัฐบาลน้อย

น.อ.(พิเศษ) นพ.อิทธพร กล่าวอีกว่า การศึกษาเรื่องสุขภาพจะมีแหล่งให้ความรู้เฉพาะในโรงเรียนไม่ได้ ต้องมีภายนอกด้วย โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ ซึ่งในต่างประเทศจะมีช่องโทรทัศน์สำหรับเด็กจำนวนมาก และให้ความรู้ผ่านช่องทางนี้ว่า ถ้าคุณเป็นโรคนี้ต้องทำอะไร ป้องกันอย่างไร เช่น มาเลเซียจะมีช่องโทรทัศน์ในเรื่องนี้ มีวิธีการให้ความรู้ที่น่าสนใจแล้วเด็กจะเกิดการเรียนรู้ ขณะที่เมืองไทยสื่อสำหรับเด็กยังมีน้อย การดำเนินการเรื่องการศึกษาสุขภาพยังไม่เพียงพอ ทำให้เด็กมีความสุ่มเสี่ยงในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ นอกจากนี้ ในการให้ความรู้ไม่ใช่จะเน้นที่วัยเด็กเท่านั้น ต้องครอบคลุมช่วงวัยต่างๆ ด้วย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ว่าจะต้องดูแลตัวเองอย่างไร แต่ปัจจุบันความรู้เหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นทางเลือกอยู่ในหนังสือเอกชน หรือ นิตยสาร ซึ่งไม่ครอบคลุมทั้งหมด

“ทุกวันนี้ที่คนเจ็บป่วยเพราะเขาไม่รู้ ส่วนหนึ่งอาจจะรู้แล้วทำ แต่ส่วนหนึ่งไม่รู้ ถ้าเขารับรู้ เรียนรู้และดูแลกันเองได้ โดยมีองค์ความรู้ที่มากพอ จะช่วยป้องกัน และแก้ปัญหา  ชุมชนก็จะเป็นหมอของชุมชนเอง มีความปลอดภัยและมั่นคง ส่งผลให้การใช้งบประมาณประเทศลดลง” รองเลขาฯแพทยสภา กล่าว

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ astv ผู้จัดการ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม