"ThaiGiving" เว็บไซต์เพื่อการให้ สร้างองค์กรเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน

โดย
| |
อ่าน : 12,689

"ThaiGiving" เว็บไซต์เพื่อการให้ สร้างองค์กรเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน

เป็นข่าวดีที่ช่วยให้ "องค์กรเพื่อสังคม" ในประเทศไทยทวีจำนวนและเติบโตอย่างยั่งยืน เมื่อมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ และหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์หลัก 2 องค์กร ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสยามกัมมาจล เปิดตัวเว็บไซต์การให้เพื่อสังคมไทยwww.ThaiGiving.org หรือ "ไทยกิฟวิ่ง" เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

โดยไทยกิฟวิ่งมีวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าก่อตั้งขึ้นเพื่อ "ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลองค์กรเพื่อสังคมและการระดมทุนภาคสังคมในประเทศไทยที่ได้มาตรฐานสากล และครอบคลุมองค์กรเพื่อสังคมของไทยอย่างทั่วถึง

มรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการบริหารมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยแจงเพิ่มเติมว่า เว็บไซต์ ThaiGiving ได้พัฒนาตนเองสู่การเป็นฐานข้อมูลองค์กรเพื่อสังคมในประเทศไทย ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และยังเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลไกด์สตาร์ (GuideStar) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลองค์กรเพื่อสังคมในต่างประเทศด้วยมาตรฐานเดียวกัน ขณะที่กลุ่มบุคคลหรือองค์กรเพื่อสังคมในประเทศไทย สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และตัวสมาชิกเองสามารถอัพเดทข่าวสาร โครงการ และกิจกรรมเพื่อสังคม ก่อนเผยแพร่สู่การรับรู้ของสาธารณชน นอกจากนี้เว็บไซต์ ThaiGiving ยังสื่อสารด้วยระบบ 2 ภาษา คือภาษาไทยและอังกฤษ โดยเว็บไซต์ยังได้เชื่อมกับระบบธุรกรรมการเงินของ PayPal ซึ่งเป็นสถาบันการเงินระดับสากลที่มีความปลอดภัยสูง เปิดเป็นช่องทางให้เกิดการระดมเงินทุนและทรัพยากรสนับสนุนการทำงานขององค์กรพัฒนาสังคมไว้ด้วย

"นอกจากการเป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูลขององค์กรเพื่อสังคมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้ว สมาชิกสามารถโพสต์อัพเดทข่าวสาร โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อขอระดมเงินทุนและทรัพยากรในการทำงาน แบ่งปันสื่อความรู้สู่ประชาชนตลอดจนติดต่อสื่อสารและสร้างกิจกรรมจิตอาสาระหว่างองค์กรเพื่อสังคมด้วยกัน" มรกตกล่าว

ความสำคัญของ เว็บไซต์ ThaiGiving ไม่ได้หยุดอยู่แค่การเป็นกลไกสำคัญในการระดมทรัพยากรที่จำเป็นต่องการทำงานเพื่อสังคมให้กับมูลนิธิ สมาคม ชมรมต่างๆ  เพราะ แพรรุ้ง อุนนาทรวรางกูร ผู้ดูแลโครงการจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ระบุชัดว่า เมื่อเว็บไซต์ ThaiGivinng เข้าเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลของต่างประเทศ ถือได้ว่าเป็นการยกระดับการสื่อสาร ทำให้องค์กรเพื่อสังคมของไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากขึ้น เปิดโอกาสให้มีผู้เข้ามาร่วมลงทุนหรือสนับสนุนทุนหลากหลายมากขึ้น

และ "เยาวชน" มิติหนึ่งของสังคมไทยจะพัฒนาก้าวไกลได้ด้วย เว็บไซต์ ThaiGiving เกี่ยวกับเรื่องนี้ องค์กรหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ของ เว็บไซต์ ThaiGiving ปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล อธิบายให้เห็นภาพว่า มูลนิธิสยามกัมมาจลมุ่งทำงานกับองค์กรภาคีที่ทำงานพัฒนาเยาวชนมาตลอด และยังมุ่งทำงานกับเยาวชนเพื่อสร้าง Change Agent ในวงการพัฒนาเยาวชน โดยสนับสนุนองค์กรที่ทำดีอยู่แล้ว ให้ขยายผลการทำงานและสามารถทำงานอย่างยั่งยืน ผ่านการสนับสนุนด้านการเติมงบประมาณ หรือหนุนด้านจัดการ และพัฒนาขีดความสามารถของคนทำงาน

"สำหรับการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์กับเว็บไซต์ไทยกิฟวิ่งในครั้งนี้ มูลนิธิสยามกัมมาจลได้มุ่งเน้นไปยังการสนับสนุนให้เกิดการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการ 'สื่อสาร' และ 'ระดมทุน' ขององค์กรต่างๆ โดยเฉพาะองค์กรพัฒนาเยาวชนในเครือข่ายภาคีพูนหลังเยาวชนกว่า 100 องค์กร ที่เป็นเครือข่ายร่วมกับมูลนิธิฯ ให้มีช่องทางการเผยแพร่ผลงานและการระดมทุนอีกช่องทางหนึ่ง" ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจลเผย

ทิ้งท้ายประโยชน์เหลือคณาของ เว็บไซต์ ThaiGiving เบญจมาภรณ์ จันทพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเรียนรู้สุขภาวะ สสส.กล่าวเสริมว่า ในฐานะหน่วยงานให้ทุน สสส.ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ ThaiGiving ที่น่าจะเป็นฐานข้อมูลกลางขององค์กรผู้รับทุน ที่ทำให้องค์กรผู้ให้ทุนสามารถมองเห็นผู้รับทุนชัดเจนยิ่งขึ้น ว่ามีหน่วยงานอะไร ทำงานด้านไหน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นใคร และดำเนินการในเขตพื้นที่ใดบ้างทั้งยังสามารถเข้ามาศึกษาประวัติรายละเอียดการทำงานของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงประวัติการรับทุนทำให้องค์กรผู้ให้ทุนมีข้อมูลเพียงพอแก่การตัดสินใจให้ทุนสนับสนุนได้อย่างเหมาะสม

อย่างไรก็ดี ขณะนี้เป็นช่วงของการประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรเพื่อสังคมในประเทศไทย เข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ ThaiGiving โดยทีมงานจะเดินทางไปจัดกิจกรรมใน 6 ภูมิภาคของประเทศ และเว็บไซต์ ThaiGiving พร้อมทำงานร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายอื่นๆ ในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อสังคมในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านไอที การเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุน การทำการตลาดออนไลน์ รวมถึงการพัฒนาองค์กรเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน

ฉะนั้นโครงการหน่วยงานหรือองค์กรใดที่ต้องการระดมทุนหรือบริจาคทุนหวังยกระดับสังคมไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนคลิกเลยที่ www.ThaiGiving.org

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม