พัฒนา "ทีมหมอครอบครัว" ดูแลระบบบริการสุขภาพคนไทย

| |
อ่าน : 13,436

กระทรวงสาธารณสุข สร้างทีมหมอครอบครัวแล้วกว่า 65,000 ทีม เป็นบริการประชาชนรูปแบบใหม่สามารถปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้สะดวก รวดเร็วใกล้บ้านใกล้ใจ ไร้รอยต่อ

พัฒนา

นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศม์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงนโยบาย "ทีมหมอครอบครัว" ประชาชน "อุ่นใจ" มีญาติทั่วไทย เป็นหมอครอบครัว ว่า เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญที่จะนำประชาชนเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล่ำ เพื่อให้สะดวก รวดเร็วใกล้บ้านใกล้ใจ ไร้รอยต่อ โดยสร้างทีมหมอครอบครัวแล้วกว่า 65,000 ทีม เป็นบริการประชาชนรูปแบบใหม่สามารถปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงออกเยี่ยมบ้านดูแล 3 กลุ่มที่ต้องพึ่งพิง คือ ผู้สูงอายุติดเตียง 84,240 คน ผู้พิการ 1,162,62 คน และผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง 35,627 คน พบว่าได้ผลดีประชาชนอุ่นใจผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตและมีสุขภาพดีขึ้น ไปรับรักษาที่โรงพยาบาลน้อยลง ส่วนผู้ดูแลผู้ป่วยมีทุกข์น้อยลงมีเวลาไปทำงานประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว โดยโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชน ต้องทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้ทีมหมอครอบครัวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้วยระบบให้คำปรึกษา รวมทั้งจัดระบบส่งต่อที่มีคุณภาพ สร้างความมั่นใจประชาชน ไม่กังวลว่าต้องไปพบใครเมื่อต้องไปรักษาในโรงพยาบาลขนาดใหญ่

นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า มีตัวอย่างดีๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานโดยทีมหมอครอบครัวมากมาย แต่ที่เห็นได้ชัดคือความสัมพันธ์ใหม่ใน 2 ส่วน หนึ่ง คือส่วนของคนทำงานในระบบบริการสาธารณสุขเองกับภาคเครือข่าย ซึ่งได้แก่ชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ อีกส่วนหนึ่งคือความสัมพันธ์ของทีมหมอครอบครัวกับประชาชน ซึ่งจะช่วยให้ไม่ต้องทำงานเป็นโครงการตามนโยบาย แต่จะช่วยให้ทำงานได้ตรงต่อความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น

สำหรับเป้าหมายการพัฒนาทีมหมอครอบครัว กระทรวงสาธารณสุขมีแผนที่จะขยายทีมหมอครอบครัวในเขตเมือง(กทม.) ซึ่งมีความซับซ้อนกว่าในต่างจังหวัด แต่อาศัยประสบการณ์จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) มาเป็นรูปแบบในการดำเนินงาน เน้นให้บริการ3 กลุ่ม คือ กทม.หน่วยงานรัฐนอก กทม.และภาคเอกชนโดยตั้งเป้าจัดทีมหมอครอบครัว ประมาณ 3,000 ทีมดูแลประชาชนในเขต กทม. ประมาณ 5 ล้านคน

ซึ่งขณะนี้ได้หารือกับ กทม.และมหาวิทยาลัย โดยใช้เขตดอนเมืองเป็นเขตทดลอง เนื่องจาก รพ.ภูมิพล ได้มีการจัดทำคลินิกเครือข่ายร่วมกับชุมชน จากนั้นจะขยายไปเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นที่ตั้งของ รพ.ศิริราช รวมถึงขยายไปยังเมืองใหญ่ๆ

นพ.สมศักดิ์ กล่าวเสริมถึงนโยบาย "ทีมหมอครอบครัว"ซึ่งจะผลักดันให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนได้นั้น จะต้องสร้างนโยบายดังกล่าวให้มีคุณค่า เกิดประโยชน์ทั้งต่อชุมชนและประเทศชาติ ขณะเดียวกันก็จะต้องมีระบบการจัดการที่ดี มีกลไกระดับเขต จังหวัด อำเภอ เพื่อให้มีกลไกในการถ่ายทอดนโยบายไปสู่ชุมชน รวมถึงการจัดทำแผนระยะยาว 10 ปี เพื่อปรับปรุงบุคลากรและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

"ทีมหมอครอบครัว" เปรียบเหมือนการปฏิรูปการดูแลสุขภาพในรูปแบบใหม่ ต่อยอดจากฐานการทำงานเดิมของระบบสุขภาพไทย โดยมีสุขภาพของคนในครอบครัวเป็นเป้าหมาย ส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

 

ที่มา : กรมสุขภาพจิต

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม